perjantai 5. heinäkuuta 2024

Rotutyypilliset riskitekijät jatkuu

Welsh corgi cardiganin riskitekijät tuki- ja liikuntaelinsairauksien osalta
ovat moninkertaiset, kaikkiin rotuihin verraten

Tein yhteenvetoa rotutyypillisistä riskitekijöistä, koskien corgien kondrodystrofista, kasvuhäiriöistä rakennetta, luentomuistiinpanoja, asiantuntija-artikkeleita, KoiraNet jalostustietojärjestelmää sekä Agria rotuprofiileja 2016-2021, hyödyntäen.

Kirjoitus on jatkoa eilen julkaistulle blogikirjoitukselle. Pääset lukemaan eilisen kirjoituksen tästä.

Lyhytraajaisuus ei ole koiran normaali rakenne


Corgeille ominaisen lyhytraajaisuuden aiheuttaa perinnöllinen, sikiöaikaan ajoittuva, rustokudoksen kasvu- ja luutumishäiriö, kondrodystrofia.

Corgit syntyvät normaalin luustorakenteen sijaan kasvuhäiriöisinä. Kondrodystrofian aiheuttama lyhytraajaisuus on sairaus, mutta myös rotuominaisuus, jota ylläpidetään corgiroduissa tavoitteellisin jalostusvalinnoin, tietoisena kasvuhäiriön koirille aiheuttamista vakavista terveyshaitoista.

Kasvuhäiriö vaikuttaa koiran elimistössä paitsi luustoon, joka ei kehity normaalisti, myös selän välilevyihin, pehmytkudoksiin, jänteisiin ja lihaksiin.

Lyhyiden raajojen aiheuttamista terveysongelmista Klik.

Ääripiirteinen, raskas rakenne aiheuttaa ylimääräistä kuormitusta


Erityisen altis kuormitukselle on corgin etuosa. Normaalirakenteisen koiran paino jakautuu n. 60% etuosalle, ja 40% takaosalle, mutta corgilla, painojakauma on etuosan osalta tätä suurempi.

Eturaajat eivät ole kiinni tukirangassa luuliitoksella. Olkaniveliä tukevat sidekudokset, ligamentit, jänteet ja lihakset, joiden avulla eturaajat pysyvät koiran menossa mukana.

Corgeilla suuret nivelet, lonkkanivelet ja olkanivelet, ovat laakeat ja löysät. Löysyys tekee nivelistä yliliikkuvat ja niveltä tukevat ligamentit joutuvat kovan rasituksen alaiseksi. Osalla nivelet lähtevät jopa pois sijoiltaan.

Kenneliitto suosittaakin, ettei esimerkiksi D lonkkaista narttua käytettäisi jalostukseen, koska tiineys voi vaarantaa koiran oman terveyden.

Kuormitusta seuraa tulehdustilaKovasta kuormituksesta aiheutuen, olkanivelet ja hauisjänteet usein tulehtuvat. Koska kuormitusta ei voida kokonaan poistaa, koiran on pakko varata painoa etuosalle, tulehdus herkästi kroonistuu. Tulehdustilan jatkuessa pitkään, hauisjänne alkaa rappeutua ja kalkkeutua.

Koira pyrkii kompensoimaan tilannetta, [liikkuu kivun sallimissa rajoissa], mikä johtaa pehmytkudosten ylirasitustilaan. Koiran lihakset kipeytyvät, syntyy pinnetiloja. Tulehdustila saattaa jatkua pitkään, ennen kuin vaiva alkaa oireilla niin näkyvästi, että omistaja ymmärtää, ettei kaikki ole kunnossa.

Koirat ovat mestareita sopeutumaan, ja kompensoimaan liikkeen puutteita. Koirat peittävät luontaisesti kipukäytöstä. Etenkin hitaasti kehittyvien kiputilojen, kuten nivelrikon osalta kipukäytöksen tulkinta on haaste, ja erityisesti se on sitä useamman koiran laumassa, jossa koiralla on usein vähemmän mahdollisuuksia luontaiseen kipukäyttäytymiseen.

Kipu voi näkyä paitsi ontumisena ja liikkumisvaikeutena, myös käytösongelmina, remmirähjäyksenä, aggressiivisuutena, käsittelyarkuuksina, yliaktiivisuutena.

Koirien kipua ja käytösongelmia käsittelevillä luennoilla ääripiirteiden aiheuttamat riskitekijät nousevat myös esiin. Ääripiirteet altistavat kivuille ja kivut altistavat käytösongelmille. Onkin perusteltua sanoa, että ääripiirteet heikentävät eläimen hyvinvointia monella tapaa.

[Osteokondroositutkimuksesta terveet tulokset saaneella corgilla voi olla huomattavan löysät olkanivelet.Tutkimuslausunto ei arvioi lainkaan nivelen löysyyttä
, josta syystä tutkimus soveltuu huonosti corgiroduille]Oman murheensa tähän eturaajavyyhtiin tuovat kasvuhäiriöiset käyrät raajaluut, ja kyynärnivelet, jotka kasvuhäiriöstä johtuen ovat corgeilla harvoin yhdenmukaiset, terveesti rakentuneet. Yläkuvassa INC2 ja alakuvassa INC3 muutos.

Kasvuhäiriöinen nivel ei toimi terveen nivelen tavoin


Raajan ojennus jää usein vajaaksi, kyynärnivelen ojentaminen tuottaa kipua, toisinaan myös käsittelyarkuutta. Koira pyrkii liikuttamaan raajaa olkanivelten avulla, olkanivel tekee kyynärnivelen työt, ja tämä lisää olkanivelen kuormitusta.


INC tulos mittaa inkongruenssia, kyynärnivelen epäyhdenmukaisuutta ja nivelrikkomuutoksia, mutta inkongruenssi ei ole kasvuhäiriöisen kyynärnivelen ainoa riskitekijä. Kasvuhäiriöisessä kyynärässä koiran värttinäluu voi olla osittain sijoiltaan [kuva]. Tutkimus, joka mittaa, miten käyrät luut ovat, ja miten värttinäluu asettuu kyynärässä, ei ole vielä yleisesti käytössä.

Ranteet, varpaat, anturat, kynsien liiallinen kuluminen


Corgin ranteet voivat huomattavan ulospäin taipuneet, [valgus] mutta myös sisäänpäin taipuneet, ja jälleen, aiheutuu ylimääräistä kuormitusta, ei vain olka- ja kyynärnivelelle, rannenivelille, mutta myös varpaille ja anturoille.

Kasvuhäiriön aiheuttamia, niveliä, ligamentteja ja pehmytkudoksia kuormittavia luuston virheasentoja voi esiintyä myös koiran takaraajoissa.

Corgin painorasitus ei jakaudu normaalilla tavalla [60/40], raajaluut ovat käyrät ja kierteiset, paino ei jakaudu tasan kantaville nivelille. Nivelongelmien ja pehmytkudosongelmien, kuten jännetulehdusten lisäksi, esiintyy usein myös kipua ja käsittelyarkuutta aiheuttavaa nivelrikkoa, valeanturoita, tassutulehduksia, ja kynsien liiallista kulumista.

Kynsien liiallinen kuluminen on corgiroduissa yleistä, ja vaiva voi olla monella tapaa invalidisoiva, kynnet voivat kulua verille asti, mutta kynsien kulumisesta ei vielä tänäkään päivänä kerrota yhdistyksen sivuilla sanallakaan.

Lonkat


N. 90%  welsh corgi cardiganeista on lonkkavikaisia. Yli 50% koirista kärsii vaikea-asteisista D-E lonkkavioista. Nivelrikkoa voi esiintyä jo nuorella iällä. Lonkkavikojen tiedetään kuormittavan koiran takaosaa ja selkää, mutta jälleen, myös koiran etuosa kuormittuu.

Lonkkavikainen koira pyrkii siirtämään painoa kipeältä takaosalta etuosalle. Muistetaan, että kondrodystrofisella koiralla etuosa oli jo tätä ennen tavanomaista raskaamman rasituksen alainen, ja lonkkaviat lisäävät jälleen entisestään etuosan kuormitusta. Etuosan kuormittuminen johtaa nivelten ja jänteiden tulehdukseen.

Mikäli lonkkavikainen koira on selästään tai/ja etuosastaan sairas, tilanne on koiralle todella vaikea.

Osa corgeista kärsii kasvuhäiriön ja heikon luustoterveyden aiheuttamista, eriasteisista kiputiloista läpi elämänsä. Kipukäytöksen tunnistamiseen tulisikin kiinnittää erityistä huomiota.

Selkäsairauksille ja tapaturmille altis selkäCorgeilla selkärangan tärkeät mekanismit, välilevyt, eivät toimi normaalisti.

Nikamavälilevyjen tulisi mahdollistaa joustavat rangan kiertoliikkeet ja toimia elastisina iskunvaimentimina, mutta corgeilla välilevyt alkavat rappeutua jo ensimmäisen elinvuoden aikana. Kyseessä on läpi elämän jatkuva rappeumamuutos.

Rappeutuneet välilevyt voivat kalkkeutua, kalkkeutuneet välilevyt eivät toimi terveen välilevyn tavoin, vaan altistavat tapaturmaisille loukkaantumisille, vaikeille välilevysairauksille, halvaantumisille ja eutanasialle. LTV muutokset, vajaamuotoiset nikamat ja spondyloosi voivat vielä vaikeuttaa tilannetta.

Selkäsairaudet ovat yleisin nuorten koirien kuolinsyy.

Lisäksi lihaksille, jänteille ja sidekudoksille, koko keholle, aiheutuu yleisesti ylimääräistä kuormitusta, koska liioitellun lyhyet raajat eivät kykene tuottamaan selkärangalle riittävää tukea.

Lista rotutyypillisistä riskitekijöistä on hengästyttävän pitkä


Toivottavasti yhteenvedosta saa käsityksen, mistä on kyse, kun puhutaan corgeista, kasvuhäiriöstä ja tuki- ja liikuntaelinsairauksille altistavista riskitekijöistä.

Melkoinen painolasti lastattu lyhyiden töppötassujen päälle. 

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien lisäksi corgiroduissa esiintyy mm. kasvainsairauksia, virtsatiesairauksia, autoimmuunisairauksia kuten Addisonintautia, sarveiskalvohaavoja, suolistosairauksia IBD. Osa koirista on myös alttiita märkiville ihosairauksille, kuten hotspoteille.

Ääripiirteet


25 §
Eläinjalostus

Eläinjalostuksella tulee pyrkiä elinvoimaisten, toimintakykyisten ja terveiden eläinten tuottamiseen.

Eläintä ei saa käyttää jalostukseen, jos käytettävä jalostusyhdistelmä aiheuttaa todennäköisesti jälkeläiselle sellaisia sairauksia tai muita ominaisuuksia, joista aiheutuu merkittävää haittaa tämän hyvinvoinnille.

 
 
 
© Pia Grönroos


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti