lauantai 9. joulukuuta 2023

Koiramessut 2023

Näyttelykävijä
Helsingin messukeskuksessa järjestettävä, vuoden merkittävin näyttelytapahtuma lähenee. Kuva ei liity tapahtumaan, tähän harrastuslajiin kylläkin.

On ollut huikeaa huomata, miten valtavan suuri merkitys Kuvajournalisti Jenna Lehtosen vuosi sitten julkaisemalla Koira haudattuna-projektilla on ollut! Huomiot epäkohdista, mitä Lehtonen näyttelytoiminnasta nosti dokumentaaristen kuvien kautta esiin, esiintyminen MTV:llä ajankohtaisohjelmassa, aihetta käsittelevät blogikirjoitukset, ja podcast, ovat pakottaneet Kennelliiton reagoimaan.

Kuvajournalisti Jenna Lehtonen ansaitsisi toiminnastaan Kennelliiton ansiomitalin!

Ensimmäistä kertaa ikinä, Kennelliitto ohjeistaa näyttelyihin osallistujia, ja messarissa on Kennelliiton toimesta hyvinvointitarkkailijoita, jotka tarvittaessa ohjaavat, ja myös palkitsevat näytteilleasettajia. Kennelliiton tekemät muutokset ja ohjeistukset ovat oikeansuuntaisia.

Koiramme-lehdessä 11/23, niin ikään, päätoimittaja Tapio Eerola toi esiin samoja tärkeitä huomioita koiranäyttelyharrastuksesta, kuin mitä Lehtonen, siitä miten näyttelyt ovat mitä suurimmassa määrin ihmisten sosiaalinen tapahtuma, ja että näyttelyt ovat viihdettä.

Eerola kysyy, missä kulkee sallitun pakottamisen rajat? Kiitos tästä artikkelista!

Olen harrastanut koiranäyttelyitä, ja miettinyt tätä lajia paljon. Meni aikansa, ennen kuin omalla kohdallani osasin yhtään kyseenalaistaa toimintaani, osallistumista näyttelyihin, koirien näytteille asettamista, ja ennen kuin opin huomioimaan koiriemme omat mieltymykset tätä harrastuslajia kohtaan.

Uskon, että yhtenä syynä hitaaseen kehityskulkuun oli rotuyhteisössä vallitseva, näyttelytoimintaa korostava harrastuskulttuuri.

Näyttelyharrastus ohjaa jalostusta


Jalostukseen käytettävälle koiralle rotuyhdistys suosittaa näyttelytulosta. Näyttelytoiminta ja ulkomuototuomareiden arviot koirista, ovat rotuyhteisössämme niin korostuneen tärkeässä osassa, että välistä tuntuu kuin koiria kasvatettaisiin näyttelykehiä varten. Toisin kuin terveystutkimussuosituksia, näyttelytulossuosituksia kasvattajat noudattavat tarkasti. Yhdistystasolla näyttelytoimintaan panostetaan todella paljon.

Näyttelytoimintaan panostetaan huomattavan paljon, ja vastaavasti satsaukset koirien terveyteen ja hyvinvointiin, tai koirien hyvinvointia lisäävien nykyaikaisten koulutusmenetelmien esille tuontiin, jäävät minimiin.

Jostain syystä pidetään itsestään selvänä, että rotuun syntyvä koira on näyttelykoira. Sijoituskoirille haetaan yksinomaan näyttelyharrastuksesta kiinnostuneita koteja. Pentukoiran harrastusvalinnat on lyöty lukkoon, jo ennen kuin pentu muuttaa kasvattajan luota uuteen sijoituskotiinsa.

Koiranäyttelyistä annetaan yltiöpositiivinen kuva. Koiranäyttelyitä kehutaan mm. erinomaisena tilaisuutena sosiaalistaa koiria. Todellisuudessa koiranäyttelytilanne soveltuu koiran sosiaalistamiseen huonosti. Näyttelytilanne voi olla koiralle todella raskas ja stressaava. Etenkin, jos asiaa ei ole mitenkään harjoiteltu ennalta.

Jotta koira voi viettää mukavan päivän koiranäyttelyssä, tulee sen olla totutettu muihin koiriin ja ihmisjoukkoihin. Näyttelyssä ulkomuototuomari tutkii koiran, joten koiran tulee olla opetettu siihen, että sitä käsitellään. Koiran tulee myös olla opetettu siihen, miten se kehässä esitetään. Näyttelyissä esiintymistä voi opetella erilaisissa treeneissä ja match show’ssa.

Omistajan tulee opetella lukemaan koiraansa ja osata arvioida, onko koiranäyttelyt sellainen harrastus, joka sopii omalle koiralle. Jos koira on arka tai aggressiivinen, ei sen paikka ole koiranäyttelyissä.”

Lainaus Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan puheenjohtaja sekä Voittaja-näyttelyiden toimikunnan puheenjohtaja ja ulkomuototuomari Kimmo Mustosen blogikirjoituksesta. Koiranäyttelyissä on esiinnyttävä koira ehdoilla.

Lukusuositus tälle loistavalle blogikirjoitukselle!

Missä kulkee sallitun pakottamisen rajat?


En muista koskaan nähneeni, lukeneeni tai kuulleeni, omassa rotuyhteisössäni mainittavan, miten näyttelyharrastuksessa, kuten muissakin harrastuslajeissa, tulisi erityisesti ottaa huomioon koiran oma mieltymys lajia kohtaan. Että harrastaa tulisi koiran ehdoilla.

Olinkin erityisen ilahtunut lukiessani Mustosen blogikirjoitusta aiheesta.

Kuvia ja videoita koiranäyttelyistä katsoen, nousee herkästi esiin se, miten suuri osa koirista on selkeästi epämukavuusalueella. Osa koirista on lievästi huolestuneita, osa voimakkaasti stressaantuneita, osa on pelokkaita. Osa koirista pelkää tilaneessa niin paljon, että pyrkii esittäjänsä syliin turvaan. Osa korista pyrkii pakoon tuomarin käsien alta.

Koiran tunnetiloja ei valitettavasti tunnisteta, tai ei huomioida, ei omistajan, mutta ei myöskään aina ulkomuototuomarin osalta. Huolimatta koiran esittämistä selkeistä pelkoeleistä, ulkomuototuomari voi antaa koiralle erinomaisen laatuarvostelun.

Koiraharrastajia tulisi ohjeistaa, asiantuntijatietoon pohjaten, konkreettisin esimerkein, kuvin ja videoin, miten koirien tunne-elämää ja elekieltä tulkitaan.

Petrattavaa siis on, mutta nyt suunta on oikea. 

Jalostusta ajatellen


Meillä on jo nyt merkittävä määrä näyttöä siitä, ettei näyttelytoiminta paranna koirien terveyttä ja toimintakykyä. Ulkomuoto-ominaisuuksien palkitseminen on johtanut liioiteltujen piirteiden lisääntymiseen.

Jotta parhaat koirat päätyisivät jalostukseen, jalostuksen tueksi tulisi kehittää koirien tervettä rakennetta ja luonneominaisuuksia arvioiva, asiantuntijapohjainen arviointimenetelmä. Jalostusarvoa tarkastellessa tulisi huomioida koiran rakenne, terveystulokset, geenitestitulokset, luonneominaisuudet, mutta myös jälkeläisnäyttö.

Koirien asettamisesta paremmuusjärjestykseen ulkomuodon perusteella tulisi luopua.Kuva © Kennel Hallahukan

Ps. Kuvan L-kokoinen limevihreä näyttelyteltta on kaupan. Mikäli kiinnostut tekemään tarjouksen hyväkuntoisesta, uudenveroisesta teltasta, tee se sähköpostilla hallahukan@gmail.com. Teltta sijaitsee Ylöjärvellä. Kulkeutuu myös Tampereelle. Ei postitusmahdollisuutta.


perjantai 17. marraskuuta 2023

Selkäterveysasiaa

 
Suomen Mäyräkoiraliitto järjesti 15.11.23 mäyräkoirien selkäterveyden edistämistä käsittelevän, kaikille avoimen webinaariin. Mukana webinaarissa oli Kennelliiton edustaja, jalostustieteellisen toimikunnan puheenjohtaja Kirsi Sainio.

Webinaarissa Sainio korosti, miten vuonna 2024 voimaan tulevan uuden eläinten hyvinvointilain myötä tähän vakavaan terveysongelmaan on nyt viimein herättävä, ja tämä huomio käsitti kaikki CDDY-ongelmista kärsivät rodut, eli siis myös corgirodut.

Corgiroduissa tämän asian suhteen ollaan hieman mäyräkoiria jäljessä. Mäyräkoirille on jo vuodesta 2022 laskettu selkäindeksejä, ja 2023 lukien jalostustietojärjestelmässä on julkaistu mäyräkoirille teetetyt CDDY testitulokset. Kaikille avoin jalostustietojärjestelmä MäykkyNet on myös esittelemisen arvoinen.

Kuvausaktiivisuuden osalta, mäyräkoiraroduissa on painittu samojen haasteiden kanssa, kuin mitä corgiroduissa, suosituksista huolimatta selkätuloksia kertyy liian vähän.

Ongelmat ovat yhteiset, ratkaisukeinot samoin.

Miten CDDY ja selkäsairaudet liittyvät corgirotuihin?

CDDY, kondrodystrofia, liittyy mäyräkoirien tavoin myös corgirotujen matalaraajaisuuteen. Koirilla, joilla on kaksi kopiota CFA 12 retrogeenistä, välilevyt rappeutuvat varhain, ja tämä puolestaan altistaa koirat vakaville välilevysairauksille.

Retrogeeneistä voit lukea lisää tästä.

Kuolinsyytilastojen mukaan, esimerkiksi welsh corgi cardiganien osalta, selkäsairaudet ovat merkittävä nuorten koirien kuolinsyy. Elinikävertailussa selkäsairauteen menehtyneen corgin elinikä jää liki seitsemän vuotta lyhyemmäksi, kuin terveenä pysyneen, vanhuuteen menehtyneen koiran.

Vakavia välilevysairauksia esiintyy molemmissa corgimuunnoksissa.

Välilevysairauksien hoitoon liittyy paljon epävarmuustekijöitä. Magneettikuvauksia ja välilevytyräleikkauksia ei tehdä jokaisella eläinklinikalla. Välilevytyrän leikkaushoitokustannukset ovat korkeat n. 3500€. Tähän päälle tulevat vielä kuntoutuksesta aiheutuvat kustannukset.

Välilevysairaudesta toipuminen on epävarmaa. Hoidosta ja kuntoutuksesta huolimatta koiralle saattaa jäädä erilaisia motorisia ongelmia, lisäksi välilevysairauden uusiutumisriski on korkea.

Näistä syistä johtuen selkäterveyden edistäminen tulisi ottaa vakavasti.

Selkäsairauksien vastustaminen

Tällä hetkellä selkäsairauksien vastustaminen pohjaa vapaaehtoisesti noudatettaviin jalostussuosituksiin. Selkälausuntoja ei ole liitetty osaksi rotujen PEVISA-ohjetta. Kattavasti terveystutkittujen yhdistelmien vähäinen määrä kertoo sen, etteivät kuvaussuositukset toimi toivotulla tavalla.

Uusi eläinten hyvinvointilaki tuo tähän nyt ilmeisesti muutoksen. Kondrodystrofisten, selkäsairauksista kärsivien rotujen selkäkuvauspakko, on hyvin lähellä toteutua.

Toivottavasti myös corgiroduille saadaan jalostuksen tueksi kuvaustulosten lisäksi selkäindeksit, ja CDDY tulokset jalostustietojärjestelmään.

Rodussa esiintyvien sairauksien vastustaminen ei ole pelkästään kasvattajien tehtävä


Ihan jokaisen corgiharrastajan kannattaa viimeistään nyt sitoutua rodun terveyttä edistävään työhön.

✅Tutkituta koira kattavin terveystutkimuksin koiran täytettyä kaksi vuotta.
Tarvittaessa, ota yhteys osaavaan, rodun tuntevaan ortopediin, jo tätä ennen.

✅Teetä koiralle eläinlääkärikäynnillä, esimerkiksi rokotusten yhteydessä, CDDY testi.
Laboklin, Movet ja MyDogDNA/Visdom paneeli tarjoavat CDDY testausmahdollisuuden.

MyDogDNA:lla on parhaillaan tarjouskampanja:
Early Black Friday Savings! 40% off. Automatically applies at checkout.

Ilmoita koiran testitulos kasvattajalle ja rotujärjestölle.

Ilmoitus koiralla esiintyvistä terveysongelmista


Jos koiralla esiintyy terveysongelmia, asiasta kuulee usein vain koiran kasvattaja. Tämä käytäntö ei ole riittävä. Koirilla esiintyvistä sairauksista tulisi kertoa nykyistä avoimemmin.

Koiralla esiintyvät sairaudet, tiedot koiralle tehdyistä kirurgisista toimenpiteistä, kuten välilevytyräleikkauksista, kannattaa ilmoittaa myös Kennelliitolle – terveyskysely, ja rotuyhdistykselle terveyskysely. Kirjaa koiran tiedot rodun kaikille avoimeen terveystietoryhmään. Ryhmään tästä.

Jos koira on menehtynyt selkäsairauteen, ilmoita kuolinsyy Kennelliitolle. Ohjeet löydät tästä.

Koiranomistajilta saatujen tietojen avulla kasvattajille tarjoutuu nykyistä paremmat mahdollisuudet edistää rotujen terveyttä. Mitä avoimemmin koirista saadaan tietoa, sitä nopeammin jalostuksessa voidaan edistyä.

Kasvattaja, kannustathan pennunostajaa avoimuuteen terveysasioiden osalta.

Corgirodusta kiinnostunut

Älä hanki corginpentua selkäkuvaamattomasta yhdistelmästä!

Tutkimaton ei tarkoita tervettä.

Hyvä terveys ei ole mielipide. Terveys on dokumentoitua tietoa, jonka kuka tahansa voi tarkistaa jalostustietojärjestelmästä koiran tiedoista. Kattavasti terveystutkitulta jalostuskoiralta löytyvät terveystiedot lonkkien ja kyynärien lisäksi myös selkälausunnon osalta. Jalostuskoiran CDDY status on kasvattajalla tiedossa.

Corgiroduissa ei ole olemassa selkäsairauksista vapaita linjoja. Kysy kasvattajalta suvun terveystilanteesta selkäsairauksien suhteen. Ongelmat periytyvät.

Suosimalla ostokäyttäytymisessä kattavasti terveystutkittuja, vastuullisesti tuotettuja jalostusyhdistelmiä, joissa selkäterveystulokset ja lähisuvun terveys on laajasti huomioitu, voit osaltasi olla edistämässä vastuullista kasvatustyötä ja mahdollisesti vähentää omaan koiraan kohdistuvia riskitekijöitä.

Jokainen meistä voi vaikuttaa siihen, mitä tulevaisuus tuo koirille mukanaan. Tue rotukoirien terveyttä, ota osaa terveyden edistämiseen! 💗


Kiitokset Suomen Mäyräkoiraliitolle kattavasta webinaarista! 🌹🏵
Kuvat © Kennel Hallahukan

perjantai 3. marraskuuta 2023

Tähtitaivaan syntymäpäiväsankari

Tuuli tuule, sinne missä muruseni on 💗
Meidän Rippe vietti eilen 11 vuotis synttäreitä.

Rippe menehtyi selkäsairauteen 10.10.2020, mutta koira on edelleen vahvasti läsnä minulle. Rakkaus ei pääty kuolemaan.

Ripen menehtyminen vakavaan sairauteen, oli traumaattista.

Olen lukuisia kertoja pohtinut, mitä kaikkea olisi pitänyt osata tehdä toisin. Mitkä kaikki asiat vaikuttivat siihen, että koira menehtyi. Lievästä oireilusta päädyttiin vakaviin kipuihin, vakavien kipujen kautta takajalkojen täydelliseen halvaantumiseen ja eutanasiaan.

Miksi en odottanut, kyselen joskus. Miksi en odottanut, jos vaiva olisi vielä tästään hellittänyt? Miksi koiraa ei leikattu? Miksi emme tehneet kaikkea voitavaa?

Vakavaan sairauteen menehtyneen koiran omistajalle jää monta avonaista, vaikeaa kysymystä, joihin ei aina ole olemassa vastauksia. Ikä ei ole vastaus, kun menetys koskee nuorta koiraa.

Olisinko jo alun perin voinut toimia jotenkin toisin?
Olisinko mitenkään kyennyt ennaltaehkäistä tapahtunutta?

Corginomistajan mahdollisuudet ennaltaehkäistä tätä vakavaa sairautta, ovat toivon varassa. Voi vain toivoa, ettei vakava sairaus osu kohdalle. Voi elää.

Useammin, kuin koen toimineeni eutanasiakysymyksessä väärin, koen tehneeni oikein.

Ripen ennuste oli erittäin heikko.
Riskit sairauden uusiutumiselle ovat korkeat.

Pitääkö aina ensin jonkun menehtyä, ennen kuin muutos on mahdollinen?


Entä ellei tämäkään riitä?

Pohdin kysymystä oikeutuksesta sille, että maailmaan tuotetaan eläimiä, joiden mahdollisuudet sairastua vakavasti, ovat paljon tavanomaista korkeammat, moninkertaiset, moniin muihin rotuihin verraten.

Ymmärrettäisiinkö asian vakavuus, nykyistä paremmin, jos halvaantuneille sallittaisiin apuvälineiden käyttö? Innostuisivatko ihmiset yhtä lailla ihastelemaan, pyörätuolin avulla kulkevan, halvaantuneen corgin söpöyttä? Vai ymmärrettäisiinkö tarve muutokselle? 

Koen kiitollisuutta, suoranaista johdatusta siitä, että Ripestä tuli meidän perheen koira. Kukaan ei ole opettanut minua yhtä paljon, yhtä rakastavasti, kuin mitä Rippe teki.

Ilman Rippeä en ymmärtäisi, miten pinnallisia olemme pitäessämme rodun ulkomuotoa koiran terveyttä tärkeämpänä tekijänä.

Eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi tulisi tehdä paljon nykyistä enemmän.

Lue vielä:

Leena Vilkan kolumni: Sielunystävä voi olla myös muunlajinen
© Pia Grönroos