perjantai 10. maaliskuuta 2023

Kennelliitto, vastuullista kasvatustyötä kannattavan koiraharrastajan asialla, vai aivan jotain muuta?


Kennelliitto mielletään vastuullisena ja luotettavana koira-alan asiantuntijana. Vähemmän tunnettua on, että Kennelliitto tukee, ylläpitää ja edistää toiminnallaan moniongelmaisten, vakavista terveyshaitoista kärsivien koirarotujen myyntiä ja markkinointia.

Osa koiraroduista on ajautunut vuosikymmenten kuluessa valtavaan ahdinkoon. Koirien terveys on menetetty, ja syynä tähän on ulkomuotokeskeinen ylijalostus.

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kannanotto asiaan 20.2.2018: Jalostuksen hyvinvointiongelmiin puututtava aiempaa tehokkaammin. Huomioi kannanoton päivämäärä.

1. Rotuyhdistyksen markkinointilupaus.
Mikä rotu on kyseessä?

Tiedossa olevista vakavista haasteista huolimatta, Kennelliitto sallii rotuyhdistysten markkinoida ongelmarotuja perusterveinä, sopivina ensikoiriksi ja harrastuskumppaneiksi hyvää fyysistä toimintakykyä ja  terveyttä vaativiin koiraharrastuksiin.

Tuki- ja liikuntaelinvaivoistaan huolimatta, rodun edustajien kerrotaan soveltuvan hyvin urbaaniin kaupunkiympäristöön.

Kennelliitto tarjoaa koiraroduille valtakunnallista näkyvyyttä ja markkinapaikan, jossa moniongelmaisten koirarotujen jälkeläisiä voidaan kaupitella vastuullisena hankintana.

Sari ja Kuva Eläimellistä viestintää erinomainen artikkeli: Harrastelijoiden johtama Kennelliitto luo harhaanjohtavaa illuusiota asiantuntijuudesta.

Suomen Eläinlääkäriliitto


"Ihmisen tehtävä on tarjota koiralle mahdollisimman hyvä terveys ja mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen. Lemmikkikoiran tarkoitus on olla pitkäikäinen ja toimintakykyinen kaveri. Eläinlääkäriliitto kannustaa kaikkia koiran omistajia ja koiran ottamista harkitsevia, kasvattajia ja ulkomuototuomareita keskittymään entistä enemmän koirien terveyden ja hyvinvoinnin vaalimiseen ulkonäön sijaan."

Lainaus: Suomen Eläinlääkäriliitto

Suomen Eläinlääkäriliitto on jo vuosia vedonnut ääripiirteistä kärsivien rotujen ja vastuullisen, terveyttä edistävän koirakasvatuksen ja koiraharrastamisen puolesta. Kennelliitto ei toiminnassaan noudata Suomen Eläinlääkäriliiton suosituksia.

Harhaanjohtavaa markkinointia?


Kennelliiton esittämään vakuutteluun siitä, miten moniongelmaisten rotujen hyväksi on jo tehty paljon, miten koko ajan pyritään parempaan, ja miten juuri Kennelliitto on paras yhdistys ajamaan ongelmarotujen asiaa ja terveyttä, näihin puheisiin on uskottu. Kun riittävän kauan (vuosikymmeniä) toistaa samaa asiaa, viesti alkaa vaikuttaa uskottavalta.

Tosiasiassa Kennelliiton mainostamat, terveyttä edistävät toimenpiteet ovat olleet täysin riittämättömät, ja tulokset ovat jääneet kauas tavoitteista. Tämä on syy nykytilaan, jossa ongelmarotujen koirat ovat entistä sairaampia. Ulkomuotokeskeinen, näyttelyansioihin pohjaava ylijalostus on alkanut tuottaa enenevässä määrin ylilyöntejä myös rotuihin, joissa ei aiemmin ole tavattu liioiteltuja ääripiirteitä.

2. Rotuyhdistyksen markkinointilupaus.
Mikä rotu on kyseessä?

Kennelliiton rekisteröinti ei ole tae vastuullisesta, laadukkaasta ja eettisesti kestävästä, asiantuntijasuositusten mukaisesta, terveyttä edistävästä kasvatustyöstä. Rotuyhdistysten markkinoimat suositukset kattavista terveystutkimuksista eivät välttämättä ole siirtyneet lainkaan käytännön kasvatustyöhön.

Rotuyhdistysten markkinointilupaukset. Oikeat vastaukset:

1.Mopsi  2.Welsh corgit. Olisitko arvannut?

Vuonna 2022 rekisteröidyistä 72 cardigan pentueesta, ainoastaan seitsemässä, kasvattaja oli noudattanut SWCS ry:n suosituksia kattavista terveystutkimuksista. Rotutyypillisten riskitekijöiden osalta tutkimaton koira ei ole terve, vaan tutkimaton.

Kennelliitto toimii monopoliasemassa

Kennelliittoa pidetään luotettavana koira-alan asiantuntijajärjestönä, ja sen alla tapahtuvaa kasvatustyötä pidetään yleisesti vastuullisena.

Kennelliitto ei tuo avoimesti esiin, ettei kaikki Kennelliiton alla tapatuva kasvatustyö ole vastuullista, laadukasta ja eettisesti kestävää, kuten suomalaiset Kennelliiton Taloustutkimuksella 2021 teettämän kyselytutkimuksen mukaan olettavat.

Kennelliitolla on monopoliasema ja se sallii markkinoina ongelmarotujen kasvatustyötä vastuullisena. Kennelliiton ja rotuyhdistysten markkinointi- ja vastuullisuuslupaukset eivät kaikilta osin pidä paikkaansa. Miksi harhaanjohtavaan markkinointiin ei puututa? Alaa ei valvo kukaan.

Sen sijaan, että Kennelliitto olisi avoimen huolissaan liiton sisällä tapahtuvan kasvatustyön vastuullisuudesta, koskien moniongelmaisia koirarotuja, joissa tällä hetkellä esiintyy merkittäviä puutteita, Kennelliiton edustajat tuovat toistuvasti julkisuuteen uhkakuvin väritettyjä lausuntoja ongelmarotujen hallitsemattomasta, villisti lisääntyvästä ulkomaantuonneista ja harmaasta tuonnista.

Kennelliiton mukaan on välttämätöntä, että ongelmarotujen kasvatustyötä jatketaan Kennelliiton itsensä toimesta.

Rotukoirien ongelmat ovat globaalit. Muu maailma on osin jo paljon pidemmällä kuin mitä Kennelliitto haluaa tunnustaa. Osa eurooppalaisista kasvattajista on harrastanut jo pitkään terveysjalostusta, perinteisen ulkomuotojalostuksen sijaan, ja tulokset ovat lupaavia. Mahdollisimman tervettä ranskanbulldoggia etsivän, kannattaa Kennelliiton alla tapahtuvan, ulkomuotoansioihin pohjaavan kasvatustyön sijaan kartoittaa vastuullisia, terveysjalostusta harrastavia kasvattajia, Suomen rajojen ulkopuolelta.

Kuuntele aiheesta lisää Jenna Lehtosen toimittamasta, Koira haudattuna podcastissa, jossa asiantuntijavieraana AlmaVetin eläinlääkäri Suvi Heinola. Podcastiin tästä.


Uusi eläinten hyvinvointilaki ja sen valmistelussa olevat asetukset


Eläinsuojelulaki yksiselitteisesti kieltää eläinjalostuksen, josta voi aiheutua eläimelle kärsimystä tai merkittävää haittaa eläimen terveydelle tai hyvinvoinnille. Lakia ei noudateta. Uuden eläinten hyvinvointilain, toivotaan parantavan tätä tilannetta.


Luonnonvarakeskuksen teettämät selvitykset koirajalostuksen ongelmista ja uusista valvontakriiteereistä tästä.

Luken esittämä selvitys asettaa rajat haitalliselle jalostukselle. Selvityksessä ei ole kyse terveysjalostusasetuksista, vaan rajoituksista sellaisten ominaisuuksien suhteen, joiden tiedetään aiheuttavan koirille merkittäviä hyvinvointihaittoja.

Merkille pantavaa on, ettei vakavista hyvinvointihaitoista kärsivien koirarotujen kasvatus täytä tällä hetkellä edes haitalliseksi jalostukseksi määriteltyjä raja-arvoja.

Uuden eläinten hyvinvointilain myötä Kennelliitto ilmaisi 2.3.23 omat tavoitteensa lain suhteen:

”Tulemme jatkamaan vaikuttamistyötä eläinten hyvinvointilain pohjalta annettavien asetusten valmisteluun. Tavoitteena on, että valmistelutyössä otetaan huomioon myös näkemykset siitä, millaisia rajoituksia on realistista asettaa käytännössä.”

Kennelliitto haluaa jatkossakin ylläpitää ja edistää geneettiseen umpikujaan ajautuneiden rotujen kasvatustyötä, hinnalla millä hyvänsä.


Jokainen oman rotukoiransa, rodussa yleisesti esiintyville vakaville sairauksille menettäneistä, ja/tai koiran rotutyypillisestä ulkomuodosta aiheutuneiden, vakavien terveysongelmien vuoksi, omaa perheenjäsentään vuosia, mahdollisesti läpi koiran elämän hoitaneista, tietää, miten järjettömän kallis hinta tämä on.

Elämä liioiteltuja piirteitä sisältävien rotukoirien omistajana, on muuttanut täysin käsitykseni vastuullisesta rotukoiraharrastuksesta. Suru ja huoli ovat läsnä alituiseen. Kennelliiton toiminta on epäterveellä pohjalla ja maksajina tässä ovat ihmisen parhaat ystävät ja heidän omistajansa.

Tyytymättömyys Kennelliittoon on teetetyn jäsentutkimuksen mukaan lisääntynyt, ja syyt tähän miksi näin, ovat myös selvillä.  Lue lisää tästä.

Mitä sairaiden koirarotujen parantamiseksi voidaan tehdä?Kuuntele Nelijalkajoukkueen podcastista mitä sairaiden koirarotujen parantamiseksi voidaan tehdä. Ohjelmassa haastateltavana jalostusasiantuntija Katariina Mäki. Podcastiin pääset tästä.

Vaalit 2023

Tapojeni mukaan otan blogissa kantaa tuleviin eduskuntavaaleihin.

Anna Kontula: Puheeni laista eläinten hyvinvoinnista

Animalian eläinpoliittinen vaalikone tästä. 

Suomen eläinoikeusjuristien kansalaisaloite eläinten perusoikeuksien puolesta on allekirjoitettavissa tässä. Tue eläinten hyvinvointia, kannata aloitetta. Kiitos!© Pia Grönroos


maanantai 27. helmikuuta 2023

Kissa miau

Sananen kaksi kissoista. 🐱

Kissat kärsivät liioiteltujen piirteiden ja anatomisten poikkeavuuksien aiheuttamista ongelmista koirien tavoin. HS uutisoi 8.9.22. kroonisesta nivelrikosta kärsivien Scottish fold-rotuisista kissoista. Rotu on kissaharrastajien keskuudessa suosittu. Kissan luppakorvaista ulkonäköä pidetään suloisena.

Scottish foldien luppakorvat johtuvat geenimutaatiosta.

Mutaatio vaikuttaa korvien rustoon ja lisäksi kaikkiin elimistön rustoihin. Mutaatiosta aiheutuva luuston puutteellinen kehittyminen, etenevät rustomuutokset, osteokondrodysplasia, johtaa aina lopulta kivuliaaseen ja vakavaan nivelrikkoon. Kaikki rodun kissat ovat sairaita.

Scottish fold -rotuisia kissoja ei hyväksytä Suomen Kissaliiton rekisteriin. Rodut, joilla on kipua sekä todennäköisesti lyhyemmän eliniän aiheuttavia ongelmia, on suljettu rekisteristä pois, sanoo liiton varapuheenjohtaja Pia Nyman.”

Lainaus HS.

Tiktok Kuvajournalisti Jenna Lehtonen Scottis fold Viivi KLIK tästä.


3.5.2 Geneettiset sairaudet


Suomen kissaliitto ei rekisteröi, tai hyväksy mitään sellaisia uusia kissarotuja, joiden rotuominaisuuksissa on sellaisia ilmiasun epänormaaliuksia tai muita synnynnäisiä ominaisuuksia, jotka aiheuttavat terveysongelmia tai haittaavat kissan normaalia elämää.

Liitto ei rekisteröi tai hyväksy mitään rotua joiden rotuominaisuuksiin kuuluu:

• achondroplasia / pseudo-achondroplasia:
Autosomaalinen dominoiva geeni, joka johtaa kääpiökasvuisuuteen, lyhentyneisiin raajoihin ja muihin rakenteellisiin epämuodostumiin (esim. munchkin)

• osteochondrodysplasia:
Autosomaalinen dominoiva geeni, joka johtaa etenevään nivelten, luiden ja rustojen epämuodostumiin (esim. scottish fold)

• mikään muu geneettinen mutaatio mikä aiheuttaa kääpiökasvuisuutta tai raajojen lyhenemisistä kissoilla

Suomen kissaliiton rekisteröintisäännöt tästä.


Söpöinä pidettyjen ulkomuotopiirteiden eläimille aiheuttamaa kärsimystä ei vielä tunnisteta. Emme tunnista eläinten oikeuksia. Munchin kissan kuvalle lähde tästä.


Eläimellä on oikeus jalkoihin, kuonoon, korviin, normaaliin, kivuttomaan rakenteeseen ja ulkomuotoon.

Vastuullinen kasvatustyö


Ei riitä, että kissa on normaalirakenteinen. Rotukissakaupassa esiintyy samoja hämäräperäisyyksiä, kuin rotukoirakaupassa. Varmistu rotukissaa hankkiessasi, että kasvattaja on:

1. Suomen kissaliiton jäsenkasvattaja ja vielä lisäksi,
2. että markkinoidut vastuullisuuslupaukset täyttyvät.

Suomen Kissaliiton etiikkateemainen, kaikille avoin seminaari


Suomen Kissaliitto järjestää kaikille avoimen aivan huikean etiikkateemaisen seminaarin, johon voi osallistua myös etänä. Seminaarissa puhujina ovat mm.

Tuire Kaimio, tietokirjailija, eläintenkouluttaja ja eläinalan vaikuttaja. Tuire Kaimio on omistanut työuransa eläinten hyvinvoinnin ja tieteeseen perustuvien pito- ja koulutustapojen kehittämiselle ja levittämiselle niin Suomessa kuin ulkomailla.

Elisa Aaltola, kirjailija, filosofi ja eläin- ja ympäristöetiikan dosentti ja vanhempi tutkija Turun yliopistossa. Aaltola on kirjoittanut useita teoksia eläinetiikasta ja on osallistunut aktiivisesti eläimiä käsittelevään yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Seminaarista lisää tästä.


Ilmoittautuminen on avoinna 19.3.2023 asti.
© Pia Grönroos

perjantai 24. helmikuuta 2023

Nivelrikko

Irpukka! 💗
Iralla diagnosoitiin 13.2.23 Eläinystäväsi lääkäriklinikalla tehtyjen tutkimusten myötä nivelrikkoa useissa kämmen- ja varvasluiden välisissä MCP nivelissä. Osassa MCP-niveliä nivelrikkomuutokset ovat voimakkaat.

Iralla on virallisista ED 0/0 ja INC 0/0 tuloksista huolimatta todettu jo aiemmin kroonistuneita etuosaongelmia, hauisjänteen ja olkanivelten tulehduksia, sekä kontrollikuvissa nivelrikkoa oikeassa kyynärässä ja olkanivelessä. Tassuja ei ole aiemmin kuvattu.

Vastaanotolla eläinlääkäri kertoi kondrodystrofisen rakenteen koirille aiheuttamista haasteista. Iralla esiintyvät etuosaongelmat ovat rodulle tyypillisiä. Kondrodystrofian koirille aiheuttamista hyvinvointihaitoista voit lukea lisää tästä.

Etuosaongelmaisen corgin raajat kannattaa kontrollikuvauttaa ihan varpaista lähtien.

Lääkitys

Nyt kun ongelmien laajuus ja vakavuus on tiedossamme, Iran lääkitystä tehostetaan. Toivottavasti saamme tästä riittävän avun jatkoa ajatellen.

Iralle teetettyjen turvakokeiden perusteella tulehduskipulääke Loxicom sopii Iralle, samoin Carthrophen/ Osteopen ja relaksantti, verikokeet, maksa- ja munuaisarvot, ovat tältä osin kunnossa.

Tulehduskipulääkettä Ira on saanut tähän asti tarvittaessa kuureina, mutta nyt lääke jää jatkuvaan käyttöön. Painon mukaista lääkeannosta voidaan mahdollisesti myöhemmin vähentää, mutta tämä tehdään vasta, jos/kun tilanne nivelten osalta on rauhallisempi.

Librelasta olemme kuulleet paljon hyvää, ja lääke on tarkoitus ottaa käyttöön myös Iralle. Librelan vaikutusmekanismit poikkeavat muista Iralla käytössä olevista lääkeistä, joten Librelan myötä kipulääkityksestä tulee kattavampi. 

Kipulääkityksen osalta on huomioitava, ettei lääkitys tee koirasta täysin kivutonta. Koira voi lääkityksen turvin pärjätä kipujen kanssa, mutta erilaiset arjen haasteet ja muutokset, kuten stressi ja pelko, turvattomuus, voivat lisätä koiran kiputuntemuksia, lääkityksestä huolimatta, ja vastaavasti taas kipu lisää stressiä ja pelkotiloja.

Kivut herkistävät myös koville äänille, lisäävät koiran ääniarkuutta. Koira voi kokea kovat äänet kipuna. Kylmä ja veto voivat tuntua kipuna.

Kivut herkistävät kivuille, mikä tarkoittaa sitä, että lievänä koettu kipu, aiheuttaa aiempaa kovempaa kipua. Kyseessä on ikävä oravanpyörä, joka pitää saada pysähtymään. Kipua kannattaa aina pyrkiä hoitamaan monin tavoin.

Kipuoireet voivat näyttäytyä hyvinkin vaatimattomina, jos niitä huomataan lainkaan. Koirien kipua on vaikea tulkita. Eläinlääkärin vastaanotolla koira voi peittää kipujaan tehokkaasti. Kipujen tulkinta ei ole helppo tehtävä edes asiantuntijalle.

Käytösongelmat ja kipuoireilu


Ira on meitä ihmisiä, Peppiä ja tuttuja koiria kohtaan lempeä, hellä ja leikkisä. Vieraita koiria kohtaan Iralla on esiintynyt remmirähjäystä enenevässä määrin. Suhtautuminen vieraita ihmisiä kohtaan on varautunutta. 

Iralla esiintyy ääniarkuutta. Tällä hetkellä Ira reagoi koviin ja jopa vaimeisiin ääniin tavanomaista voimakkaammin. Tutkitusti tiedetään, että monet koirien käytöshaasteista juontavat juurensa koiran kokemaan kipuun. Iran käytöshaasteet ja ääniarkuudet olen oppinut yhdistämään koiran kokemiin kipuihin.

Lue artikkeli: Tunnistatko kipeän koiran?

Ira osallistuu hoitotoimenpiteisiin, kuten kynsien leikkuuseen, aina reippaana ja hyvillä mielin.Tällä hetkellä kynsien leikkaaminen, kipeästä tassusta, ei selvästi ole koiralle mieleen. Omaehtoisuutta tukien olemme kynnet saaneet leikatuksi.

Iralla on esiintynyt myös eroahdistusta. Ira saattaa itkeä perääni, vaikka muita perheenjäseniä on kotona.

Ira on ollut päivisin tavanomaista väsyneempi. Kivut valvottavat koiraa. Ira nukkuu yönsä nykyään usein aivan kiinni minussa, joten herään toisinaan, kun Ira nuolee tassujaan. Iran vasemmassa tassussa on yksi turvonnut nivel. Turvotus tuli esiin, kun edellinen, joulukuisen tapaturman vuoksi annettu tulehduskipulääkekuuri päättyi. Turvonnut, kipeä nivel olikin nyt onni onnettomuudessa. Vanhojen vaivojen sijaan vikaa osattiin lähteä etsimään uudesta kohdin. Syy turvotteluun, sekä lisääntyneisiin kipuihin löytyi röntgenkuvista. Tulehtuneeseen niveleen laitettiin kortisonipistos, joka toivon mukaan rauhoittaa tilannetta.

Nivlerikkomuutosten taustalla vaikuttaa Iran kondrodystrofinen rakenne. Käyrät, liian lyhyet raajaluut ja ranteiden virheasento altistavat ongelmille.

Evidensia Koiran ja kissan nivelrikko

Lääkityksen lisäksi kroonisesta kivusta kärsivää kipupotilasta auttavat lääkkeettömät hoitomuodot, kuten esimerkiksi kryohoito, akupunktio, osteopatia ja fysioterapia, hieronta. Iraa on hoidettu aiemmin fysioterapian, laserin, hieronnan ja kryohoitojen avulla. Tällä hetkellä kartoitamme Iralle sopivia hoitovaihtoehtoja.

Liikettä rajoitetaan akuuttivaiheen ajan, lääkärin ohjeen mukaan. Muutaman pidemmän lenkin sijasta, ulkona pistäydytään lyhyesti, useita kertoja päivässä.

Painonhallinta on tärkeä osa nivelrikkopotilaan hoitoa. Lääkärin mukaan Ira on sopusuhtainen, joten tältä osin tilanne on kunnossa. Mikäli ylipainoa on, tilannetta on pyrittävä muuttamaan maltillisen painonpudotuksen kautta. Liian nopea painonpudotus aiheuttaa koiralle stressiä. Jos koira kokee jatkuvaa näläntunnetta ja tästä aiheutuvaa stressiä, painonpudotuksella saavutettavat hyödyt jäävät laihoiksi.

Luuston ja nivelten kontrollitutkimuksissa etuna on ollut, että meillä koirat on nuorella aikuisiällä kuvattu kattavasti virallisin kuvaustutkimuksin. Kuvaustuloksia on näin voitu verrata kontrollikuviin. Kuvaustulokset tuovat turvaa, näiden ansiosta tiedetään, miten koira voi.

Iran tapauksessa eläinlääkäri epäili vielä lisäksi, että koiralla saattaa olla nivelrikkomuutoksia myös takatassuissa. Mikäli kontrollikuvia vielä otetaan, kuvataan takatassut seuraavan kerran.

Corgirotujen terveystutkimukset ja kaikille avoin terveystietopankki

Tutustu terveystutkimuksiin tästä.

Osa tästä kirjoituksesta on julkaistu aiemmin welsh corgi rotujen kaikille avoimessa facebook-ryhmässä Welsh corgi; terveys ja luonne. Ryhmä on corgirotujen kaikille avoin terveystietopankki. Mikäli koirallasi esiintyy koiran terveyttä ja hyvinvointia heikentäviä sairauksia ja vikoja, otathan osaa! 

Terveystietopankin tarkoituksena on auttaa kasvattajia, lemmikinomistajia ja pennunostajia löytämään tietoa rodulla esiintyvistä terveyshaasteista. Koiran sairaus ei kosketa ainoastaan koiran omistajaa ja koiraa itseään, vaan aina myös koiran sisaruksia ja kasvattajan kasvatustyötä jatkossa.

Kaikille avoin tieto on vastuullisen koiraharrastuksen perusta.

Terveystietopankkiin voi osallistua myös terveen koiran tiedoilla!

Huoli tulevasta


Tunnen valtavan suurta surua, että Iralle on aiheutunut näin suuri määrä terveysongelmia. Ira on meille kaikille todella rakas ja tärkeä.

Ensisijaisena toiveenamme on, että saisimme pitää Iran luonamme vielä tulevan kevään, kesän, syksyn? Yhteistä aikaa ei ole koskaan rajattomasti. Kaikki Iraa koskevat päätökset pyrimme tekemään Iran hyvinvointia tukien.

Toivomme parasta.

Kiitos


Vastaanotolla röntgen- ja verikoetutkimusten, ja kortisonipistoksen lisäksi Iran silmät tarkistettiin jälleen sarveiskalvohaavojen varalta. Silmät ovat kunnossa. Iralla esiintyneeseen aivasteluun määrättiin nenäpunkkilääkitys ja tällä aivastelusta päästiinkin eroon.

Kiitokset Iran hyvästä hoidosta Eläinystäväsi lääkäri-klinikka, ja ortopediaan erikoistuva eläinlääkäri Ida Kiuru.💗© Pia Grönroos