Terveystutkimukset

Corgikoiran tärkeät viralliset terveystutkimukset

Kaikille avoin, mahdollisimman kattava ja ajantasalla oleva tieto koirien terveydentilasta, on vastuullisen koirakasvatuksen, vastuullisen koirakaupan ja vastuullisen koiranomistamisen perusta.

Kattavat, viralliset terveyslausunnot tukevat koiran hyvinvointia, mahdollistavat vastuulliset jalostusvalinnat sekä koko rodun terveydentilan arvioinnin. Lisäksi tulokset mahdollistavat terveyttä edistävän, tieteellisen tutkimustyön.

Mitä kannattaa tutkia?


Welsh corgien kattavaan terveystutkimuspakettiin kuuluvat viralliset röntgentutkimukset lonkkien, kyynärien INC, selän IDD, SP, VA, LTV ja olkanivelten osalta.

Polvet kannattaa tutkituttaa. Sydäntutkimus on tärkeä, erityisesti mikäli koiran lähisuvussa (vanhemmat, sisarukset) esiintyy ongelmia tältä osin.

Silmäpeilauksen avulla ennaltaehkäistään perinnöllisten silmäsairauksien esiintyvyyttä. Osa perinnöllisistä silmäsairauksista aiheuttaa koiralle kovaa kipua. Näkökyvyn heikentyminen voi tuoda koiran arkeen haasteita. Tutkituta koiran silmät.

Kattavien terveystutkimusten lisäksi suositellaan DNA testausten, kuten CDDY/CDPA testin hyödyntämistä.

Viralliset terveystulokset myös kotikoiralle?


Kyllä. Ehdottomasti. Kotikoira hyötyy terveystuloksista jalostuskoiran tavoin. Tieto koiran terveydestä tuo turvaa koiralle ja omistajalle.

Terveystulosten ansiosta koiran hyvinvointia ja terveyttä voidaan tukea, edistää ja ylläpitää koiralle turvallisten harrastusvalintojen, sopivasti kuormittavan liikunnan ja ravitsemuksen avulla. Tulokset mahdollistavat vaivojen ja vammojen ennaltaehkäisyn, tarvittaessa hoidon ja kivunlievityksen.

Viralliset tutkimuslausunnot tarjoavat erinomaisen pohjan mahdollisesti myöhemmin otettavien kontrollikuvien ja tutkimusten vertailulle.

Suomen Kennelliitto Jalostustietojärjestelmä apuna

DNA testit

Tilaa CDDY/CDPA testi ja testipakkaus Kennelliiton hyväksymältä diagnostiikkalaboratoriolta. Movet, Labogen, MyDogDNA/Wisdompane.

Teetä testi eläinlääkäriasemalla, muun toimenpiteen, esimerkiksi rokotusten yhteydessä. Noudata annettuja postitusohjeita.

Eläinlääkärissä teetetty testitulos on virallinen.

Geenitestituloksena koira voi olla joko N/N eli koira ei kanna kyseistä kondrodystrofian / -dysplasian muotoa tai CDPA/CDPA eli lyhytraajainen koira tai CDDY/CDDY eli lyhytraajainen koira, jolla on merkittävästi kohonnut riski sairastua välilevytyrään välilevyjen kalkkeutumisen seurauksena.

Ilmoita testitulos rotuyhdistykselle esimerkiksi terveyskyselyn yhteydessä. Tulosten tallentaminen jalostustietojärjestelmään ei valitettavasti ole vielä tällä hetkellä mahdollista.

Minkä ikäisenä tutkimuksiin?


Welsh corgien osalta, asiantuntijasuosituksiin perustuva alaikäraja terveystutkimuksille, on 2-3½ vuotta. Tätä nuoremmalle koiralle ei saa hankittua kaikkia tärkeitä terveystuloksista.

Tutkimuksiin on syytä hakeutua tarvittaessa, mikäli koiralla on vaivoja, tai jos halutaan ennalta varmistua, mikä pentukoiran tilanne luuston osalta on. KLIK Nuorten koirien niveltarkastus

Jalostuskäyttöä ei suositella lainkaan alle kaksivuotiaille koirille.

Ennakkolähetteet


Kennelliiton virallisiin terveystutkimuksiin tarvitaan sähköisenä tehtävät ennakkolähetteet. Tutkimuslausunnot ovat avoimia kaikille Kennelliittoon rekisteröidyille koirilla. Kennelliiton jäsenyyttä tutkimuslausuntoihin ei vaadita.

Lähetteet virallisiin terveystutkimuksiin löytyvät KLIK tästä. Kun lähetteet on tehty, voi varailla aikaa terveystutkimuksiin eläinklinikalle, jossa on riittävää osaamista virallisista terveystutkimuksista. Suositan valitsemaan, mikäli mahdollista, eläinklinikan, jossa ortopedi voi tutkia koiran ja ottaa tarvittavat röntgenkuvat.

Sairaan koiran lausunto


Mikäli koira sairastuu, alkaa ontua, tai huomaat muuta ongelmaa koiran liikkeessä tai käytöksessä, ja viet koiran tutkimuksiin, huomioi, että nuorelle , sairaalle koiralle, on mahdollista saada maksuton, jalostustietojärjestelmään kirjautuva, Kennelliiton epävirallinen asiantuntijalausunto. Lisätietoa tästä.

Epävirallinen, sairaan koiran lausunto, on mahdollista saada corgiroduille, lonkkien, kyynärien, polvien ja selän lisäksi myös olkalausunnosta, vaikka ikärajat näihin tutkimuksiin eivät täyttyisi.

Kuvien lähettämisen Kennelliittoon hoitaa koiran kuvannut klinikka. Lähetteeseen lisätään maininta maksuttomuudesta.

Kennelliiton myöntämät lausunnot ovat mukana edistämässä koko rodun terveyttä. Tilaisuus epäviralliseen lausuntoon kannattaa hyödyntää.


Koiran kipu


Koirat pyrkivät sopeutumaan kipuun ja koirat myös luontaisesti peittävät tehokkasti kipua. Kipua on vaikea tulkita. Erityisesti pikku hiljaa, vuosien kuluessa kehittyvää kroonista kipua, kuten nivelrikkokipua tai välilevyvaivoja on vaikea havaita.

Hieroja, osteopaatti tai eläinfysioterapeutti saattaa löytää koirasta jumiutuneita lihaksia ja kipupisteitä. Syy siihen, miksi lihakset jumiutuvat voi löytyä koiran nivelistä ja luustosta, ongelmien taustalla voi vaikuttaa koiran kondrodystrofinen rakenne. Matalasta, liioitellusta rakenteesta aiheutuen, welsh corgien tuki- ja liikuntaelimistöön kohdistuu tavanomaista enemmän kuormitusta. Lievät viat eivät aina oireile lievästi.

Heikkoihin terveystuloksiin, vakaviin luustovikoihin, on aina syytä suhtautua vakavasti.

Kattavasti terveystutkitulla koiralla on tutkimustulosten ansiosta paremmat mahdollisuudet hyvinvointiin. Omistajalle koiran kattavat viralliset terveystulokset tuovat turvaa ja mielenrauhaa.

SEY Eläinystävä Tunnistatko kipeän koiran

Epäviralliset terveystulokset? 


Epävirallisten tulosten sijaan kannattaa suosia virallisia kuvauslausuntoja. Viralliset kuvaustulokset edistävät koko rodun terveyttä. Kennelliitossa röntgenkuvia lausuvat radiologit, erikoiseläinlääkärit ja luustoasiantuntijat. Kennelliiton lausuntojen osalta osaaminen, asiantuntemus, luotettavuus ja tarkkuus ovat huippuluokkaa.

Etuna tässä sekin, että virallisesta kuvauslausunnosta saa aina tarvittaessa lisätietoa Kennelliiton asiantuntijalta.

Tulevien koirasukupolvien terveys ja hyvinvointi rakennetaan virallisia terveystutkimuksia hyödyntäen.

Tassunjäljet rekisterissä

Koiran kuoleman jälkeen, koiranomistajan toivotaan päivittävän kuolinsyytiedot jalostustietojärjestelmään. Kuolinsyytietojen kirjaaminen on tärkeä osa koiranomistajan vastuuta ja huolenpitoa rodusta.

Ilmoitathan koirasi kuolemasta ja kuolinsyystä Kennelliitolle, näin tiedot rekisteröityvät jalostustietojärjestelmään. Tiedot koiran kuolemasta ovat rodun kannalta tärkeitä, sillä ne palvelevat koko rodun terveydentilan arviointia nyt ja tulevaisuudessa.


Kennelliitto:

Ilmoituksen voi tehdä Omakoira-palvelun kautta tai vapaamuotoisena kirjallisena ilmoituksena. Ilmoituksessa tulee näkyä koiran nimi ja rekisterinumero, kuolinaika ja -syy sekä omistajan allekirjoitus. Ilmoituksen voi skannata tai valokuvata ja lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen: rekisterointi@kennelliitto.fi tai postitse: Suomen Kennelliitto - Showlink Oy, PL 20, 79101 Leppävirta.

Osallistu tutkimuksiin, ilmoita tiedot koirasta!
Tue rotukoirien hyvinvoinnin ja terveyden
edistämiseksi tehtävää työtä!

Kuvat © Pia Grönroos
 
 
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti