Terveys


Welsh corgi cardigan kuuluu anatomisesti liioiteltuihin, kondrodystrofisiin koirarotuihin. Lyhytraajaisuuden aiheuttaa perinnöllinen, sikiöaikaan ajoittuva, rustokudoksen kasvu- ja luutumishäiriö. Koirat syntyvät tähän rotuun normaalin luustorakenteen sijaan kasvuhäiriöisinä.

Kasvuhäiriön ja normaalista poikkeavan, liioitellun rakenteen aiheuttamat muutokset, koiran raajoissa, nivelissä ja selän välilevyissä altistavat corgit monille terveysongelmille. Corgikoirien riskit sairastua tuki- ja liikuntaelinvaivoihin ovat moninkertaiset verrattuna normaalin luustorakenteen omaaviin koirarotuihin.

Vakavia terveysongelmia ja kärsimystä aiheuttavia ulkomuotopiirteitä, ylläpidetään rodussa tavoitteellisin jalostusvalinnoin, toivottuina ominaisuuksina.

Seuraavassa lueteltuna rodun yleisimpiä terveysongelmia, tietoa perinnöllisistä sairauksista sekä siitä, miten nämä sairaudet tulisi huomioida jalostusvalintoja tehtäessä.

Kyynärnivelen kasvuhäiriö


Welsh corgeilla esiintyy kyynärnvielen kasvuhäiriöitä, inkongruenssia, raajojen asentovirheitä ja pentuontumaa.

Ontuminen on aina merkki kivusta ja aihe tuki- ja liikuntaelinongelmiin perehtyneen ortopedin vastaanottokäynnille. Ontumisen syy kannattaa selvittää ripeästi, jotta koira saa asianmukaista kivunlievitystä ja hoitoa, eikä vaiva pääse pitkittymään.

Suhtaudu pentukoiralla esiintyvään ontumiseen aina vakavasti. Pentukoiralle 'normaalia' ontumista ei esiinny yhdelläkään rodulla.
Hoitamaton vamma tai vika altistaa koiran nivelrikkomuutoksille. Nivelrikkomuutokset voivat heikentää merkittävästi toimintakykyä ja alentaa koiran elinikäennustetta.

Pirkanmaalla asiantuntevaa apua tarjoavat Eläinystäväsi lääkäri ortopedi Juha Kallio. Ortopedi Hanna-Leena Terhonen, Ortopet. Tänne kannattaa matkustaa pidemmänkin matkan takaa.

INC lausunto

Kyynärnivelen kasvuhäiriö, inkongruenssi, on perinnöllinen sairaus. Pentu perii sairauden usein vanhemmiltaan. Sairauden vastustaminen perustuu INC-lausuntoon, koiran omaan ilmiasuun (raajojen ulkokierteisyys/valgus) ja lähisuvun terveystilanteeseen.

"Kyynärluun kasvulinjan ennenaikaisen sulkeutumisen aiheuttama kyynärnivelen nivelpintojen inkongruenssi eli epäyhdenmukaisuus on merkittävä hyvinvointiongelma monissa kondrodystrofisissa eli matalaraajaisissa roduissa. " Lainaus: Kennelliitto Luusto- ja niveltutkimusohjeet

INC tulosten arviointi


INC lausunnosta 0/0 tuloksen saaneen kondrodystrofisen koiran kyynärät ovat inkongruenssin osalta terveet. INC 0/1 ja INC1/1 tulokset kertovat lievistä muutoksista.INC2 (kuva ylhäällä) ja INC3 (alhaalla) tulokset ovat saman sairauden vakavimmat asteet. INC2 on jo normaalista poikkeava muutos.

Inkongruenssilausunnossa huomioidaan inkongruenssin, eli nivelen epäyhdenmukaisuuden lisäksi nivelrikkomuutokset, mutta myös muut, merkittävät röntgenkuvassa havaittavat muutokset. Raajaluiden käyryyttä tai kierteisyyttä, tai värttinäluun osittaista sijoiltaan menoa INC tutkimus ei mittaa. Tähän on kehitetty oma tutkimuksensa. Valitettavasti tutkimus ei ole vielä yleisesti saatavilla.

Koira, jolla diagnosoidaan nivelrikkoa kyynärissä, ei voi saada tulokseksi INC0 tai INC1 tulosta.

Jalostuksellisesti huomioitavaa: INC1 tulos tulisi yhdistää terveeseen INC0 tulokseen. Koiran ilmiasu, ja lähisukulaisten terveystilanne, ovat tärkeitä huomioitavia tekijöitä.


Kennelliitto: Kyynärnivelen inkongruenssi

Ontuminen

Ontumista voivat aiheuttaa inkongruenssin lisäksi mm. nivelten löysyys ja luksaatiot, erilaiset ligamentti- ja jännevammat sekä nivel- ja jännetulehdukset. Polven patellaluksaatio ja eturistisidevammat. Vakavat selkäsairaudet, välilevyrappeuma, välilevytyrät, niskassa tai selässä, tai rintarangan alueella. Tapaturmat ja rasitusvammat voivat aiheuttaa ontumista.

Ontumisen taustalla vaikuttava syy kannattaa aina selvittää.

Matalien raajojen haittoja ja ongelmia

Welsh corgi cardigan on suuri koira. Kokoonsa nähden corgeilla on liian lyhyet raajat. Korkeuttaan pidemmän, raskasrakenteisen, anatomisesti ääripiirteisen corgikoiran elämä on monella tapaa raskasta, jopa vaikeaa, normaalirakenteisen koiraan verraten. Vaikeaa syystä, että vain todella harvat corgit ovat luustonsa ja niveltensä osalta terveitä. Oireeton ei aina tarkoita tervettä.

Söpöiksi miellettyihin töppötassuihin sisältyy paljon koiran elämää rasittavia ja hankaloittavia riskitekijöitä. 

Lyhytraajaisuus ei ole koiran normaali rakenne. Lyhyillä raajoilla liikkuminen vaatii koiralta paljon enemmän työtä, verrattuna normaalirakenteisen koiran liikkeeseen. Lyhyiden raajojen vuoksi nivelet ja niveliä tukevat ligamentit joutuvat kannattelemaan suhteellisesti suuremman määrän painoa, kuin mitä normaalin pituiset raajat.

Kondrodystrofisessa rakenteeseessa koiran etu- ja takakulmaukset ovat normaalirakenteiseen koiraan verraten voimakkaat. Lihaksille pinta-alaa vastaavasti jää normaalia vähemmän. Tämä aiheuttaa niveliin, ligamentteihin, jänteisiin ja lihaksiin jatkuvaa ylimääräistä rasitusta ja kuormitusta, mikä osaltaan altistaa kroonistuville liikuntaelinongelmille.

Lyhyet raajat ja kyynärnivelen puutteellinen ojentuminen aiheuttavat rodulle tyypillisen, normaalista poikkeavan liikkeen. Rodulle tyypillinen tarkoittaa usein poikkeamaa normaalista.

Ulko- ja/tai sisäkierteiset käyrät raajat, inkongruenssi, laakeissa lonkka- ja olkanivelissä yleisesti esiintyvä mataluus ja löysyys aiheuttavat isoja ongelmia. Terveestä osteokondroosituloksesta huolimatta corgin olkanivelet saattavat olla huomattavan löysät, mikä puolestaan altistaa nivelrikkomuutoksille. Osteokondroosilausunto ei arvioi lainkaan nivelten löysyyttä.

Kondrodystrofia altistaa koirat epänormaaleille liikkeille, niveliä tukevien ligamenttien löystymiselle ja repeytymisille, hauisjänteiden ja olkanivelten kroonisille tulehduksille, nivelten sijoiltaanmenoille, nivelrikolle, kynsien laahautumiselle, tassutulehduksille, furunkuloosille, kivulle ja kärsimykselle.

Koiran painorasitus ei käyrien raajaluiden ja epävakaiden, löysien nivelten vuoksi jakaudu tasaisesti nivelten päälle, tämä aiheuttaa koirille kipua ja tarpeen pyrkiä kompensoimaan liikettä.

Pelkästään se, että raajaluut ovat liioitellun lyhyet ja käyrät voivat aiheuttaa koiralle kipua, koiran syntymästä lähtien. Osa koirista liikkuu rotuun jalostettujen ääripiirteiden vuoksi kivun sallimissa rajoissa läpi koko elämänsä.

Lukusuositus:
Koiramme lehden 4/23 asiantuntija-artikkeli: Käyrät raajat ovat koiralle terveysriski.

Koira voi kärsiä eriasteisista kivuista ja säryistä läpi elämänsä, syntymästä hautaan asti, valitettavasti jopa siten, ettei omistaja osaa huomioida asiaa lainkaan. Ellei koira ole koskaan ollut terve, eikä se ole koskaan liikkunut tai toiminut terveen koiran tavoin, ei omistajalla ole vertailukohtaa, mihin verrata koiran liikettä tai käyttäytymistä.  

Liikuntaelinvaivoille altistavien riskitekijöiden vuoksi corgikoirat, myös kotikoirat, tulisi tutkituttaa kattavin virallisin röntgentutkimuksin, lonkkien, kyynärien ja selän osalta, 2 -3 ½ vuoden ikäisinä. Ja tästä eteenpäin, tarvittaessa kontrollikuvin.


Liioitellun lyhyet raajat eivät kykene tuottamaan koiran selälle riittävää tukea, josta syystä corgin selkälihakset sekä nikamavälilevyt ovat jatkuvan ylimääräisen rasituksen alaisena. Rasitus johtaa herkästi lihasjumeihin ja selkäkipuihin. Välilevyjen varhainen rappeutuminen altistaa koirat vakaville välilevyongelmille, välilevytyrille ja halvaantumisille, sekä tapaturmille.

Lonkkaviat osaltaan kuormittavat koiran selkää ja etuosaa, sillä lonkkavikainen koira pyrkii siirtämään painoa takaosalta etuosalle. Kun lihastuki iän myötä lonkkien osalta heikkenee, selän kuormitus lisääntyy merkittävästi.

Riittämätön maavara tuottaa ongelmia. Osa koirista ei kykene huolehtimaan omasta hygieniastaan kömpelön rakenteen aiheuttaman liikerajoituksen vuoksi. Tarve huoltamiseen ei poistu, vaikka koira ei tähän kykene. Kyseessä on vakava hyvinvointihaitta.

Kynsien liiallinen kuluminen


Jatkuvaa hoitoa vaativa kivulias krooninen haava

Corgikoirien kynnet kuluvat usein epänormaalisti. Rakenteesta johtuen koirat eivät liiku normaalisti. Liikkeessä kyynärnivelen ojentuminen jää puutteelliseksi, ranteet taipuvat liiaksi sisään, tai ulospäin . Koiran varpaat ja kynnet laahavat maata, jolloin osa kynsistä kuluu liiaksi. Kuluma voi osua kynsien sijaan varvasluun päälle, kuten kuvassa, ja aiheuttaa syviä, kipeitä, kroonistuvia haavoja.

Kynsien liiallisesta kulumisesta ei valitettavasti löydy lainkaan mainintaa seuran virallisilta sivuilta, tai Hankikoira.fi sivuston rotuesittelystä. Vaiva on tunnettu ja sitä esiintyy yleisesti molemmilla corgimuunnoksilla.

Kaupunkikoirasta haaveilevan kannattaa huomioida tämä asia tarkoin. Asfaltti ja terävä hiekotussepeli, portaat, ovat corgiroduille erityinen haaste.


Vaiva voi vakavuusasteeltaan olla kaikkea lievästä kosketusarkuudesta ja käsittelyvaikeuksista, täyteen invaliditeettiin. Vaiva heikentää merkittävästi koiran toimintakykyä, aiheuttaa kipua, ja tuottaa koiran omistajalle ylimääräistä huolta, vaivaa ja kustannuksia. 


Jos koiran kynnet kuluvat liikaa, tai koiran varpaisiin tulee haavoja
:


Kivun välttämiseksi ja oireiden helpottamiseksi koiraa on pyrittävä liikuttamaan pelkästään pehmeillä alustoilla, kuten metsäisessä varvukossa. Jos kovilla alustoilla liikkuminen on välttämätöntä, voi käyttää Pawz tossuja ja/tai kynsisuojia.

Sopivan kynsisuojakoon löytämiseksi kannattaa tilata kokeiluun kaksi rinnakkaiskokoa. Suojaa voi olla tarpeen lyhentää. Suoja kiinnitetään kynteen pikaliimalla. Suoja pysyy paikallaan muutamista päivistä noin viikkoon. Knuckle Spats for Corgis sivustolla video-ohjeet kynsisuojista.

Ellei vaiva helpota kotikonstein, ota asia puheeksi eläinlääkärin kanssa.

Lonkkanivelen kasvuhäiriö

C/C lonkat

Welsh corgi cardiganeilla esiintyy yleisesti lonkkanivelen kasvuhäiriöitä. Tutkituista koirista vain n. 2% on terveitä. Asteikon heikoimpien tulosten D-E osuus on todella korkea, jopa yli 50%.

Alttius lonkkaniveldysplasiaan on perinnöllinen.

Sairauden vastustaminen perustuu terveyslausuntojen pohjalta tehtäviin jalostusvalintoihin, lähisuvun ja jälkeläistulosten huomiointiin eli indeksiin.

Lonkkanivelen kasvuhäiriö, löysyys ja nivelrikko, aiheuttavat koirille kipua, liikkumishaluttomuutta, nivelten sijoiltaanmenoja. Lonkkavikainen koira pyrkii keventämään painorasitusta, siirtämällä painoa eteenpäin, tämä aiheuttaa lihasjumeja yleisesti alaselän ja/tai rintarangan alueelle, painonsiirto kuormittaa lisäksi koiran etuosaa. Löysät lonkat voivat lonksua ja paukkua, lonkat voivat lähteä sijoiltaan. Löysät lonkat altistavat tapaturmille.

Ikääntyessä koiran lihastuki heikkenee, jolloin lonkkavian selälle aiheuttama kuormitus lisääntyy merkittävästi. Lisääntynyt kuormitus lisää riskitekijöitä selkäsairauksien suhteen.
 

Lonkkanivellausunto, tulosten arviointi

 • A-tuloksen saaneen koiran lonkkanivel on terve.
 • B on rajatapaus, lonkat voivat olla liki terveet A, tai liki dysplastiset C.
 • C koira on lievästi dysplastinen eli lonkkavikainen.
 • D koiralla on keskivaikea lonkkavika.
 • E koiralla on vakava-asteinen lonkkavika.

Jalostuksellisesti huomioitavaa:
 • C tuloksen saanut koira suositellaan yhdistettävän terveeseen.
 • Mikäli D koiraa (urosta) on välttämätön käyttää jalostukseen,
  koira tulisi yhdistää terveeseen A tai B tulokseen.


Kennelliitto suosittaa, ettei D tuloksen saanutta narttua käytettäisi jalostukseen. Suositus on suojaamassa koiran omaa terveyttä.

Indeksin osalta on huomioitava, että laskennallinen arvo 100 kuvaa rodun keskiarvoa lonkkien osalta. Corgien osalta indeksilaskennassa on huomattava määrä lonkkavikaisia koiria ja vain vähän terveitä. Tämä vääristää indeksiä. Indeksiluku 101 kuvaa terveen sijaan dysplastista, eli lonkkavikaista arvoa.

Rodussa, jossa lonkkaviat ovat näin yleisiä, kuin corgeilla, jalostukselllista edistymistä voidaan tavoitella vain reilusti yli 100 indekseillä.

 D koirien riskit periyttää vakava-asteisia terveysongelmia jälkeläisilleen ovat muita korkeammat.


Kennelliitto: Lonkkanivelen kasvuhäiriö

Selkäsairaudet ja sairauksien vastustaminen


Kondrodystrofian aiheuttama välilevyrappeuma altistaa corgikoirat vakaville selkäsairauksille

Corgiroduilla nikamavälilevyjen rappeutuminen alkaa valitettavasti heti koiran ensimmäisenä elinvuotena, kun vastaavasti muilla, normaalin nikamavälilevyrakenteen omaavilla koiraroduilla rappeumaa tavataan vasta paljon myöhemmin, seniori-ikäisenä.

Kyseessä on etenevä rappeumasairaus.

Corgin selkä on erityisen altis vakaville, kivuliaille selkäsairauksille, välilevytyrille, selkäydin- ja hermovauriokivuille, pysyville selkäydinvaurioille, tapaturmaisille vammautumisille ja halvaantumiselle.

Corgikoirien riskit sairastua vakaviin selkäsairauksiin, ovat moninkertaiset verrattuna normaalin välilevy- ja luustorakenteen omaaviin koirarotuihin. Neurokirurginen välileytyräleikkaus on kallis hoitotoimi.

Selkäsairaudet ovat welsh corgi cardigan rodun yleisin nuorten koirien kuolinsyy.

Selkäsairauksien vastustaminen perustuu jalostuskoirille teetettäviin, kattaviin, virallisiin selkäterveystutkimuksiin, dna-testaukseen, sekä yleisesti tunnettujen riskitekijöiden huomiointiin, kuten lähisukulaisten tilanteeseen ko.sairauksien suhteen ja näiden tietojen pohjalta tehtäviin jalostusvalintoihin.

Välilevyjen kalkkeutumistaipumus on vahvasti periytyvä ominaisuus ja kalkkeutuneiden välilevyjen määrällä on yhteys sairastumisriskiin. Koirista, joilla ei ole yhtään kalkkeutunutta välilevyä vain harvat sairastuvat. Kalkkeutuneiden välilevyjen määrää tutkitaan IDD tutkimuksen avulla.

IDD lausunto, tulosten arviointi


IDD tulos arvioidaan aikuisen, 2-3½ vuotiaan koiran kattavassa selkälausunnossa asteikolla IDD0-IDD3. Tuloksessa huomioidaan osittain, tai kokonaan kalkkeutuneet nikamavälilevyt.
 • IDD0 on normaali tulos.
 • IDD1-IDD3 koirilla on yksi tai useampi, osittain tai kokonaan kalkkeutunut välilevy. Kalkkeutuneiden välilevyjen määrä ilmoitetaan lausunnossa K lukuna.

  Kalkkeuma ei ole tyrä, mutta kalkkeumat altistavat välilevysairaudelle ja tästä syystä jalostukseen käyttettävien koirien IDD-tulokset tulisi huomioida jalostusvalinnoissa.
Jalostuksellisesti huomioitavaa: 
 • Jalostuksessa tulisi suosia koiria, joilla on mahdollisimman vähän kalkkeutuneita välilevyjä ja lisäksi selkäsairauksien osalta terve ja pitkäikäinen sukutausta.

 • IDD3 koiria ei suositella käytettävän jalostukseen lainkaan.
 • Normaalista poikkeavat tulokset tulisi yhdistää terveeseen.
Huom! IDD3 koirien alttius vakaviin selkäsairauksiin on muita korkeampi.
Lähde: Jalostustietojärjestelmä kuolinsyytilastot


CDDY DNA-testi.


Corgiroduilla esiintyvä 12 FGF4 retrogeeni lisää välilevypullistumien riskiä jopa 15 kertaisesti.

Lähde: Jalostus ja eläinten hyvinvointiseminaari 2022/ Hannes Lohi


Pennunomistajalle lisää vastuuta

Kennelliiton ja SWCS ry:n suosituksista huolimatta, vain n.15% pentueiden vanhemmista on tutkittu suositusten mukaisesti rotutyypillisten terveysongelmien osalta. Valtaosa rodussa teetetyistä yhdistelmistä täyttää ainostaan pakolliset minimivaatimukset.

Tutkimaton koira ei välttämättä ole terve. Yhdistettäessä tutkimattomia koiria saatetaan tuplata vakavia vikoja. Kasvattaja ottaa tietoisia riskejä, mutta vastuut kasvattajan ottamista riskeistä kantaa pennunomistaja.

Yhdistelmät, joissa koiran sukurasitetta, selkäsairauksiin sairastuneiden ja  menehtyneiden koirien suurta määrää ei ole huomioitu, ovat todella riskialttiita. Rodussa ei esiinny selkäsairauksista vapaita linjoja. Tutkimaton ei tarkoita tervettä.

Yleisimmät kuolinsyyt

Kuolinsyytilasto
Welsh corgi cardigan 2005-2022

Liikuntaelinsairaudet, (luusto-, nivel- ja selkäsairaudet) ovat rodun yleisimmät kuolinsyyt. Selkäsairaudet ovat yleisin nuorten koirien kuolinsyy. Nuorimmat liikuntaelinsairauksiin menehtyneet koirat ovat alle 4 vuotiaita. Lähde: KoiraNet jalostustietojärjestelmä kuolinsyytilasto


Agria rotuprofiili 2011-2016
Locomotor suom. liikuntaelinsairaudet

Agria rotuprofiili 2011-2016

Ruotsalainen Agria tilasto käsittelee corgirotuja yhtenä rotuna. (Tilastoon odotetaan päivitystä.)  
Agrian tilastotiedot tukevat KoiraNet jalostustietojärjestelmän terveystieto- ja kuolinsyytilastoa. Agria tilaston mukaan yleisin kuolinsyy, samoin kuin korkeimmat riskitekijät, liittyvät corgien liikuntaelimistöön.

Lähde: IPFD DogWellNet
 

Vastuut koirien hyvinvoinnista? Vastuut rodusta?


"Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä löytyy rekisteröityjen koirien terveystulokset, sukutaulut ja tulokset. Pentuetta, jossa vanhemmilta ei löydy terveystuloksia rodun kannalta olennaisista sairauksista, ei kannata pitää terveenä, sillä tutkimaton koira ei ole sama asia kuin terve koira."


Lainaus:  KLIK Oletko hankkimassa koiranpentua/ Kennelliitto

Koirajalostusta ohjaavista suosituksista poiketen, tällä hetkellä, valitettavasti vain hyvin pieni osa pentueista täyttää SWCS ry:n jalostussuositukset.

Oma vakava kysymyksensä on, miten tietoisina corgien moninkertaisesta riskistä sairastua vakaviin selkäsairauksiin ja luustovikoihin, toteutuvat eläinsuojelulain koirajalostusta koskevat säädökset?

"Sellainen eläinjalostus tai jalostusmenetelmien käyttäminen, josta voi aiheutua eläimelle kärsimystä taikka merkittävää haittaa eläimen terveydelle tai hyvinvoinnille, on kielletty."

Lainaus Eläinsuojelulaki 8§


Hankikoira.fi KLIK Mistä tunnistat hyvän kasvattajan?

Tieteellinen tutkimustyö ja asiantuntija-artikkelit

Muita selkäsairauksia

Vakavia selkävaivoja voivat aiheuttaa välilevyrappeumien ja kalkkeumien lisäksi primaarit ja sekundäärit spondyloosimuutokset, vajaamuotoiset nikamat, välimuotoinen lanne-ristinikama, cauda equina-syndrooma.

Lieväasteiset viat eivät valitettavasti välttämättä oireile lievästi. Lievät viat eivät myöskään aina periydy lievinä.

Jalostuksellisesti huomioitavia asioita:
 • Jalostuskumppanien tulisi kompensoida toistensa vikoja.
 • Jalostuskoira, jolla on lieviä muutoksia selässään, tulisi yhdistää muutosten osalta terveeseen kumppaniin.
 • Selän osalta tutkimaton ei tarkoita tervettä.
Kennelliitto perinnölliset selkämuutokset


Nivelrikko

Sopivasti kuormittava liike hoitaa
mieltä ja niveliä

Nivelrikko on rustokudoksen katoon ja hermovaurioihin johtava, kipua aiheuttava, koiran hyvinvointia ja toimintakykyä alentava, etenevä rappeumasairaus, jota ei voida parantaa. 

Nivelrikko aiheuttaa eriasteisia kiputiloja, liikkumishaluttomuutta, käsittelyarkuutta, alusta-arkuutta ja ontumista. Nivelrikko rajoittaa nivelen liikelaajuutta. Nivelrikkoa esiintyy yleisimmin kyynärissä, olkapäissä, lonkissa ja selässä. Nivelrikkokivut altistavat ääniarkuudelle.

Muutoksia voidaan ennaltaehkäistä kts.Evidensia Nuorten koirien niveltarkastus.

Nivelrikkomuutosten etenemistä voidaan mahdollisesti hidastaa sopivan lääkityksen, ravitsemuksen, turvallisten liikuntatottumusten sekä hyvinvointia tukevien harrastusvalintojen avulla. Toimet ovat mahdollisia vain, mikäli koiran tilanteesta ollaan tietoisia. 

KLIK Huomioi kattavat terveystutkimukset, rodussa yleisesti esiintyvien rotutyypillisten terveysongelmien osalta. 

Kipu havaitaan usein koiran muuttuneena käytöksenä.
 • Ontuminen tai kankeus liikkeelle lähtiessä, tai haluttomuus liikkua.
 • Käytösongelmat, remmirähjäys, ääniarkuus ja pelokkuus.
 • Lisääntynyt haukkuminen ja levottomuus, öinen vaeltelu.
 • Huoltaminen, koira nuolee tai kirputtaa tassuja tai kylkiä, jonka seurauksena koiran turkkiin kehittyy tummia, ruskehtavia tai punertavia värjäymiä, tai paljaita, karvattomia, tulehtuneita ihokohtia.
Mikä tahansa normaalista poikkeava muutos koiran arkikäytöksessä voi olla merkki kivuista.

Muutoksia ei ole helppoa havaita,  nivelrikko kehittyy usein pikku hiljaa, silmä ehtii tottua muutokseen. Jos koira ei ole koskaan ollut terve, ei ole mitään mihin koiran käytöstä verrata. Rotua pidetään omapäisenä, selkeät kipuoireita, kuten liikkumishaluttomuutta, voidaan pitää merkkinä itsepäisyydestä tai jopa näyttelijänlahjoista. Kipua ei tunnisteta. 

Corgirodut ovat nivelrikon osalta erityinen riskirotu. Etuosan riskirakenne yhdistettynä lonkkavikoihin johtavat usein vakavaan oireilevaan nivelrikkoon. Löysyys nivelissä altistaa nivelrikkomuutoksille.

Pysy kartalla koirasi kunnosta


Tutkituta koira kattavin virallisin terveystutkimuksin. Huomioi jalostustietojärjestelmästä vanhempien ja sisarusten terveystulokset!

Vetcare: Koiran nivelrikon tunnistaminen

Kennelliitto: Tunnistatko koirasi kivun

Pelot ja arkuus

Kuva: Kennelliitto

Rodussa esiintyy periytyvää arkuutta.

Jalostukseen tulee käyttää:
 • aikuisia, yli kaksi vuotiaita, kattavasti terveystutkittuja, luustoterveitä
 • hyväluonteisia, hermorakenteeltaan varmoja ja rohkeita, aikuisia koiria. 
 • Mielellään pitkäikäisistä suvuista.
 • Koiria, joilla käytettävissä olevan tiedon mukaan on mahdollisuudet periyttää luonteen osalta hyvää terveyttä.

Alle kaksivuotiaiden koirien jalostuskäyttöä ei suositella, sillä näin nuorien koirien periyttämistä ominaisuuksista ei vielä tiedetä riittävästi. Suosituksia ei tältä tärkeältä osin valitettavasti noudateta. Jalostukseen päätyy koiria, joita ei tulisi käyttää jalostukseen.

Kaikki Kennelliiton nimissä tapahtuva kasvatustyö ei ole vastuullista, laadukasta tai eettisesti kestävää.

Tutustu kasvattajaan, pentueen äiti- ja isäkoiraan, mielellään jo ennen astutusta. Tee treffit puistoon, tai lähde kasvattajan mukaan lenkille ja harrastuksiin, näet miten koira pärjää kodin ulkopuolella, tavallisessa arjessa.

Kysy miten pentueen vanhemmilta sujuu yksinolo ja rauhoittuminen? Miten koirat suhtautuvat autoiluun? Vieraisiin ihmisiin, lapsiin? Vieraisiin koiriin? Miten koirat suhtautuvat kodin arkisiin koviin ääniin, kuten imurointiin tai sähkövatkaimen ääneen? Ukkoseen ja ilotulitteisiin?

Huomioithan että äiti-/isäkoiran näyttelymenestys, kuten muotovalionarvo tms titteli, EI takaa, että koira on terve, tai että koira suhtautuisi matkustukseen tai vieraisiin ihmisiin, lapsiin tai vieraisiin koiriin myönteisesti. Näyttelymenestyjä voi olla kotiympäristössään käytösongelmainen remmirähjä.

Hankikoira.fi: Pennun ja vanhempien käyttäytymisen tarkkailu

Huomioi rodun kuolinsyytilasto ja käytösongelmiin menehtyneet.

Mikäli jalostuskoiran suvussa on jo useita käytösongelmien vuoksi lopetettuja koiria, ääniarkoja tai pelokkaita koiria, ovat pentujen riskit periä arkielämää haittaavia, hyvinvointia merkittävästi heikentäviä käytösongelmia korkeat.

Kasvattajalla on velvollisuus ottaa selvää jalostuskoiran ja tämän lähisuvun terveydestä ja luonneominaisuuksista ennen jalostuskäyttöä. Hyvä luonne ja tasapainoinen hermorakenne ovat osa koiran hyvää terveyttä.

Kuva: Hankikoira.fi

Ellei kasvattaja osaa vastata hänelle esitettyihin kysymyksiin, tai kasvattaja loukkaantuu, tai pahastuu hänelle esitetyistä kysymyksistä, kannattaa vetäytyä kaupanteosta ja etsiä vastuullisempi kasvattaja.

Huomioi miten kasvattaja kohtelee omia koiriaan


Jos kasvattaja kohtelee omia koiriaan kovin ottein, ohjaa käyttämään pennun kasvatuksessa kovia otteita, vanhentuneita johtajuusoppeja, eivät pennut saa tällaisen kasvattajan luona parhaita mahdollisia lähtökohtia elämälleen. Älä osta pentua kasvattajalta, joka kohtelee eläimiä kaltoin.

Mikäli huomaat kasvattajan luona puutteita koirien hyvinvoinnissa, tee asiasta ilmoitus eläinsuojeluviranomaiselle.

Esimerkkejä rodussa esiintyvistä muista vioista ja sairauksista

-harmaakaihi
-ylimääräiset ripset
-indolentti sarveiskalvohaava 
-RD multifokaali
-PHTVL/PHPV

Kennelliitto Koirien perinnölliset silmäsairaudet

-virtsakivet ja kiteet
-haimatulehdus/haiman vajaatoimintaa
-Addisonin tauti
-närästys
-suolistotulehdukset IBD
-allergiat
-parodontiitti
-hotspot
-hengityskohtauksia, reverse sneeze

- valkoisuuden aiheuttama kuurous  BAER-kuulotutkimus

-mastikatorinen myosiitti
-kystinuria
-IMHA immuunivälitteinen hemolyyttinen anemia
-SRMA steriili aivokalvontulehdus
-epilepsia
-kasvainsairaudet
-nisäkasvaimet

-lisääntymisongelmat.

Rodussa esiintyvien rotutyypillisten terveysongelmien lisäksi, corgikoirat sairastavat kaikilla koirilla yleisesti esiintyviä vikoja ja sairauksia.

Vanhuus


Vanhuus ei ole sairaus. Ikääntyminen ja sen mukanaan tuomat muutokset, kuten aistipuutokset ovat luonnollisia. Ikääntyessä koiran näkö heikkenee, askel lyhenee. Koira nukkuu sikeämmin. Koiran kuulon heikentyminen voi helpottaa ääniarkojen elämää, mutta pelko-oireet voivat myös voimistua tai koira voi sairastua nivelrikkokipujen seurauksena ääniarkuuteen.

Koiran leikkisyys säilyy usein läpi koiran elämän. Virikkeet, leikit, rauhalliset metsälenkit, pitkät päiväunet virkistävät ikääntynen koiran mieltä.

Vanha koira voi sairastua dementiaan. Mikäli huomaat koirassasi muistisairauden merkkejä, älä päästä koiraa ulkoilemaan vapaana. Muistisairas koira voi eksyä tutussakin maastossa.

Vanhuuden kolotuksia ja kipuja voidaan helpottaa sopivalla kipulääkityksellä ja huomioimalla koiran terveyttä tukeva turvallinen elinympäristö.

Ikääntyvän koiran vuosittaiset senioritarkastukset ja hammashuolto, voivat tuoda juuri sopivasti toivottua ja arvokasta lisäaikaa yhteiseen elämän taipaleeseen.

Koiran kuolema


Elämän pituutta ei voi etukäteen määritellä.

On pyrittävä siihen, että jokainen lemmikki saa elää hyvän elämän.

Ettei elämä päättyisi liian varhain.

Ettemme pitäisi kiinni enää silloin, kun toisen tulisi päästä jo pois.

Tassunjäljet rekisterissä


Koiran kuoleman jälkeen:

Ilmoitathan koiran kuolemasta ja kuolinsyystä Kennelliitolle, näin tiedot rekisteröityvät jalostustietojärjestelmään. Tiedot koiran kuolemasta ovat rodun kannalta erittäin tärkeitä, sillä ne palvelevat koko rodun terveydentilan arviointia nyt ja tulevaisuudessa.


Kennelliitto:

Ilmoituksen koiran kuolemasta voi tehdä Omakoira-palvelun kautta tai vapaamuotoisena kirjallisena ilmoituksena. Ilmoituksessa tulee näkyä koiran nimi ja rekisterinumero, kuolinaika ja -syy sekä omistajan allekirjoitus.

Ilmoituksen voi skannata tai valokuvata ja lähettää sähköpostin liitteenä osoitteeseen: rekisterointi@kennelliitto.fi tai postitse: Suomen Kennelliitto - Showlink Oy, PL 20, 79101 Leppävirta.


Olethan mukana tukemassa koirien terveyden hyväksi tehtävää työtä. Kiitos!Kuvat © Kennel Hallahukan


Sivua päivitetty 5/2023

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti