Corginpentu

Harkitset corginpentua?


Huomioit ja ymmärrät, että söpöstä ulkomuodosta ja pontevasta, haukkuherkästä luonteesta huolimatta, kyseessä on liioiteltuja ulkomuotopiirteitä sisältävä, kondrodystrofinen koirarotu? Corgit syntyvät normaalin luustorakenteen sijaan kasvuhäiriöisinä. Kasvuhäiriö voi aiheuttaa koiralle vakavia terveysongelmia.

Kondrodystrofia, mitä tämä tarkoittaa?

Ennen kuin lyöt rotuvalintaa lukkoon, suositan lukemaan seuraavat jalostusasiantuntija Katariina Mäen koostamat, tärkeät asiantuntija-artikkelit:

Retrogeenit - yhdestä lyhytraajaisuus, toisesta välilevyrappeuma

Mitä terveysongelmia koiran lyhyet jalat voivat aiheuttaa?

Corgi kaupunkikoiraksi?

Kaupunkikoirasta haaveilevan kannattaa pohtia rotuvalintaa erityisen tarkasti. Miksi näin?

Kovat alustat, kuten asfaltti, jäiset liukkaat tiet ja terävä hiekoitussepeli, suola, mutta myös paksu lumipeite, kerrostalo ja portaat, voivat muodostua lyhytraajaisen corgin kanssa todellisiksi haasteiksi, sillä liioitellusta rakenteestaan aiheutuen corgiroduilla esiintyy yleisesti tavanomaista enemmän luusto- ja nivelterveysongelmia.

Maatason esteetön asunto, omalla pihalla ja sijaintinsa puolesta erinomaisten ulkoilumaastojen ja koirametsän välittömässä läheisyydessä? Mahdollisuudet koiran omistajuuteen paranevat.

Kaupunkiolosuhteisiin corgia paremmin soveltuvia koirarotuja löytyy useista normaalirakenteisista/ rakenteeltaan sopusuhtaisemmista koiraroduista.

Rotuvalinta


Tärkein yksittäinen tekijä terveestä ja pitkäikäisestä lemmikistä haaveilevalle, on rotuvalinta. Corgiroduissa huomioi rodun ääripiirteet, tavanomaista heikompi luustoterveys sekä jalostussuositukset täyttävien yhdistelmien vähäinen määrä. Jalostamisen sijaan maailmaan tuotetaan pentueita, joissa ei ole huomioitu terveyttä edistäviä suosituksia pakollisia, vähimmäissuosituksia laajemmin/ eläinsuojelulain jalostusta ohjaavia säädöksiä.

Muita huomionarvioisia asioita:

Kyseessä on vahtimiseen ja paimentamiseen herkästi syttyvä, haukkuherkkä paimenkoira. Corgi käyttää ääntä luontaisesti kommunikointiin. Ääni ei ole ominaisuus, joka kitketään pois koirasta. Jos rodun haukkuherkkyys mietityttää, hanki lemmikki hiljaisesta rodusta, joita on useita.

Tiedät, että koiranpentu tarvitsee paljon positiivista, palkitsevaa palautetta oppiakseen uusia asioita? 
Kestät voimakasta karvanlähtöä?

Riistaviettisiä? Osa on.

Tietoja corgirodusta

Welsh corgi cardigan
Lonkkaniveltilasto 2017-2022
Tuki- ja liikuntaelinongelmat, kyynärnivelen kasvuhäiriö, inkongruenssi, lonkkanivelen kasvuhäiriöt ja selkäongelmat, ovat corgiroduilla yleisesti esiintyviä liikuntaelinsairauksia. Lonkkaniveltilaston mukaan n.90% koirista on lonkkavikaisia. Terveysongelmat eivät ole tuiki harvinaisia muissakaan roduissa, mutta muihin rotuihin verraten corgien luusto- ja nivelongelmat ovat huomattavan yleisiä.
Lähde: Agria rotuprofiili 2011-2016
Corgikoirien alttius sairastua liikuntaelinsairauksiin on moninkertainen verrattuna normaalin luusto- ja välilevyrakenteen omaaviin koirarotuihin. Tutkitusti terveitä koiria on todella vähän. Luusto-ja nivelongelmien vaikutukset heijastuvat koiran kasvuun ja kehitykseen koiran hyvinvointia heikentäen. Lisäksi terveysongelmista aiheutuu perheelle merkittävä kustannustaakka. 

Jos rotuvalinnassa päädytään corgiin, edellä mainitut reunaehdot kannattaa pitää mielessä. Anatomisesti liioitelluista piirteistä aiheutuvia riskitekijöitä ja hyvinvointihaittoja kannattaa pyrkiä minimoimaan kaikin tavoin.

Merkittävimmät ratkaisut syntyvien pentujen hyvinvoinnille tehdään silloin, kun valitaan jalostukseen käytettävät yksilöt. Valitset koiranpennun mistä rodusta tahansa, kasvattajavalinta kannattaa tehdä huolella.

Kasvattajavalinta


Vastuullinen kasvattaja huomioi minimivaatimukset täyttävän PEVISA-ohjeen lisäksi koirien hyvinvointia ja terveyttä tukevat, yleiset jalostussuositukset ja koirajalostusta koskevan lainsäädännön.

Vastuullinen kasvattaja hankkii jalostuskoirille kattavat, viralliset terveystulokset rotutyypillisten riskitekijöiden osalta. Kasvattaja huomioi jalostussuunnitelmissaan jalostuskoirien ja näiden lähisuvun, kuten sisarusten terveyden, luonneominaisuudet ja jälkeläistulokset.

Kasvattaja huomioi rodulle tyypilliset riskitekijät ja edistää kasvatustyössään hyvää terveyttä käyttämällä jalostukseen keskitasoa parempia terveystuloksia saaneita koiria, rodun geneettistä monimuotoisuutta vaalien.

Vastuullisella kasvattajalla on pitkä lista tärkeitä tekijöitä huomioitavanaan.

Koirien viralliset terveystulokset, kokonaisvaltainen hyvinvointi ja jalostukseen sopivat luonneominaisuudet, jalostukseen käytettävien koirien ikä ja astutustiheys, ovat korostuneen tärkeässä asemassa pentujen tulevaisuutta ja hyvinvointia ajatellen. 

Tätä kaikkea on vastuullinen koirakasvatus, jota myös jalostukseksi kutsutaan.

Kasvattaja ei voi luvata 100% tervettä pentua yhdestäkään koirarodusta, mutta jokaisen kasvattajan on mahdollista noudattaa kasvatustyössään koirien hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi laadittuja jalostussuosituksia, sekä huomioida eläinjalostusta koskevat lait ja säädökset.

"Sellainen eläinjalostus tai jalostusmenetelmien käyttäminen, josta voi aiheutua eläimelle kärsimystä taikka merkittävää haittaa eläimen terveydelle tai hyvinvoinnille, on kielletty."
Finlex eläinsuojelulaki 8§. 

Vastuullisen kasvattajan tunnusmerkistöä:


Vastuullinen kasvattaja tuottaa kaikille avointa, suositusten mukaista, kattavaa, virallista tietoa koiriensa ja näiden jälkeläisten ominaisuuksista. Kasvattaja kehittää tietojaan ja taitojaan ja ohjaa pennunostajaa nykytietoon perustuvin, koirien hyvinvointia tukevin ohjein.

Vastuullinen kasvattaja kantaa osansa koirajalostusta ja koirakauppaa koskevista vastuista ja velvollisuuksista ja noudattaa eläinjalostuksesta säädettyjä lakeja.

Kaikki ei ole kultaa mikä kiiltää


Kennelliiton, Sukokan tai SWCS ry:n jäsenyydet eivät ole tae vastuullisesta, laadukkaasta ja eettisesti kestävästä kasvatustyöstä. Kasvatustavasta riippumatta kaikki kasvattajat kertovat olevansa vastuullisia. On tehty paljon/ yritetty parhaansa. Huomioi, että kyseessä on kasvattajan oma arvio, markkinointipuhe omasta kasvatustyöstä.

Jalostussuosituksista poiketen kasvatustyöhön käytetään alaikäisiä, rotutyypillisten terveysongelmien osalta tutkimattomia, ja/tai heikkoja tuloksia perineitä, kuten D lonkkaisia, INC2 ja LTV3 ja LTV4, IDD3 sekä SP2 koiria. Heikkoja terveystuloksia perineiden koirien mahdollisuudet periyttää hyvää terveyttä ovat oleellisesti heikentyneet.

Rodun PEVISA-ohje, pakolliset terveystutkimukset, kattavat vain osan rodulle suositelluista tärkeistä terveystutkimuksista. Terveystutkimukset PEVISA:n osalta ovat minimivaatimus.

Suhtaudu kriittisesti kasvattajan esittämään terveys- ja vastuullisuusmarkkinointiin, ellei tämä ole luotettavasti todennettavissa virallisesta KoiraNet-järjestelmästä.

"Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä löytyy rekisteröityjen koirien terveystulokset, sukutaulut ja tulokset. Pentuetta, jossa vanhemmilta ei löydy terveystuloksia rodun kannalta olennaisista sairauksista, ei kannata pitää terveenä, sillä tutkimaton koira ei ole sama asia kuin terve koira."

Lainaus: KLIK Oletko hankkimassa koiranpentua/ Kennelliitto

Tutustu ennalta kasvattajan kasvatustyöhön, jalostukseen käytettyjen koirien ja näiden lähisukulaisten terveystuloksiin. Suhtaudu puuttuviin ja heikkoihin terveystuloksiin vakavasti. Tutkimaton ei tarkoita samaa asiaa kuin terve, kuten Kennelliiton linkissä kerrotaan.

Lonkkavikainen koira ei ole terve, vaikka koira olisi oireeton. Tutkitusti tervelonkkaisia A koiria on vähän, silti vain terveen A tuloksen saaneet koirat ovat lonkiltaan terveitä.

Perhekoira


Jos etsit perhekoiraa, pohdi, ovatko kasvattajan omat koirat perheenjäseniä, perhekoiria, mukana arjen askareissa ja mukavissa harrastuksissa?

Mikäli kasvattajan koirat viettävät ison osan vuorokaudesta keskenään, minimivaatimukset täyttävissä ulkotarhoissa, häkeissä ja erillisissä koiratiloissa, koirat ulkoilevat ainoastaan omalla takapihalla, ja pääsevät saman katon alle omistajan kanssa ainoastaan synnyttäessään ja hoitaessaan pentuja, jos silloinkaan, ovatko kasvattajan koirat perhekoiria?

Pelkän suojan, veden ja ravinnon tarjoaminen ei riitä takaamaan sosiaalisten eläinten hyvinvointia.

Huomioi onko kasvattajan koiramäärä sopiva suhteessa käytettävissä oleviin resursseihin? Onko kasvattajalla useita samanaikaisia pentueita? Mahdollisesti useista roduista? Tehdäänkö koirilla bisnestä, tavoitellaan maksimaalista taloudellista hyötyä minimipanostuksin? Miten kasvattajan aika riitää pentujen sosiaalistamiseen? Varhaisen kasvuympäristön puutteita ei voida myöhemmin täysin korvata.

Mitä muuta sisältöä koirien elämässä on kuin lisääntyminen? Tarjoaako kasvattaja koirille kodin, vai päätyvätkö koirat kiertoon kasvatustyön päätteeksi?

Miten kasvattaja kohtelee aikuisia koiria?

Onko kasvattaja päivittänyt tietonsa ja taitonsa vastaamaan tunnettuja hyvinvointitekijöitä, vai kannattaako hän vanhentuneita johtajuusoppeja? Älä hanki koiraa kasvattajalta, joka kohtelee koiria kovin ottein. Pentujen luottamusta ihmistä kohtaan on saatettu horjuttaa jo tässä kohdin elämää.

Kaikki pennut eivät valitettavasti saa parhaita mahdollisia lähtökohtia elämälleen.

Mikäli näet kasvattajan kohtelevan koiria väkivalloin, tee asiasta eläinsuojeluilmoitus.

Älä koskaan hanki pentua näkemättä pennun kasvuolosuhteita! Mieti tarkasti minkälaista kasvatustyötä haluat ostopäätökselläsi tukea.

Pentutehtailua rekisteröidyillä koirilla?


Kennelliiton ohjeistus pentutehtailun vaaroista koskee myös Kennelliiton omia kasvattajia ja täysin syystä.

KLIK Älä tue pentutehtailua. Erityisessä riskissä ovat suositut rodut, joihin corgirodutkin lukeutuvat. Pennunostajan on syytä tarkoin varmistua, että kasvattajan markkinointilupaukset terveyden edistämisestä ja vastuullisuudesta todella pitävät paikkansa.

Minkälaista kasvatustapaa kasvattaja noudattaa? Tällä on huomattava merkitys pentujen tulevaisuuden ja myös pennun uuden omistajan oikeusturvan kannalta.

Kasvattajavalinta kannattaa aina tehdä harkiten. Varmistu kasvattajan taustoista. Pyydä suosituksia.

Mikäli huomaat kasvattajan luona puutteita koirien tai pentujen hyvinvoinnissa, tee asiasta eläinsuojeluilmoitus.

Sopimusasiat


Kennelliiton kasvattajasitoumuksen allekirjoittanut kasvattaja on sitoutunut käyttämään ensisijaisesti Kennelliiton omia sopimuspohjia.

Sopimus koiran kaupasta


Sijoitussopimus narttukoirasta

Sijoitussopimus uroskoirasta

Tiineys on nartulle aina riski, mutta etenkin se on sitä corgiroduissa, sillä corgiroduissa synnytysongelmia esiintyy paljon tavanomaista enemmän.

Kennelliiton sijoitussopimus nartusta, oikeuttaa kasvattajaa teettämään narttukoiralla yhden pentueen. Valitettavasti osa kasvattajista pyrkii tekemään Kennelliiton sopimusta epäedullisemman, itse laatimansa sijoitussopimuksen, joka sisältää oikeudet useampaan kuin yhteen pentueeseen.

Erityisen raskas tämä sopimus on koiralle, jos käykin ilmi, että nartulla on D lonkat. Kennelliitto ei suosita laikaan D narttujen jalostuskäyttöä. Suositus on suojaamassa koiran omaa terveyttä. D lonkkaiselle nartulle tiineys on vielä tavanomaista suurempi haaste.

Miettisin kaksikin kertaa, kannattaako tällaiseen sopimukseen lähteä mukaan.

Varmistu, että kauppakirjan allekirjoittaa sama henkilö, joka pentuemarkkinnoinnissa esiintyy pentueen kasvattajana. Ole tarkkana, sillä kauppasopimusten osalta on ilmennyt harhaanjohtavaa markkinointia ja epäselvyyksiä.

Varmistu ennen kaupantekoa, että pentueen on kasvattanut henkilö, jolla on tähän riittävät tiedot ja taidot, ja että pentueen vanhempien terveystausta on kunnossa. Jalostukseen käytetyt koirat ovat kattavasti terveystutkittuja, rodulle soveltuvin terveystutkimuksin.

Osa kasvattajista ottaa asiantuntijasuositusten vastaisesti tavanomaista korkeampia riskejä, ja näissä riskiyhdistelmissä vastuut kaatuvat valitettavan usein pennun uuden omistajan kannettavaksi. Mahdollisesti myöhemmin saatu rahallinen korvaus ei korvaa kaikkia menetyksiä.

Epäselvissä tilanteissa pitäydy allekirjoittamasta kauppasopimusta. Ota selkoa, kysy neuvoa Kennelliitolta tai kuluttajaneuvonnasta.

Kauppakirjaan ei saa lisätä ostajaa koskevia kohtuuttomia ehtoja. Riitatilanteessa käänny kuluttajaneuvonnan puoleen.

Tuleva koiranomistaja


Uhraa hetki ajatuksista omille resursseillesi. Ensikertalaisuus ei ole este koiran omistamiselle, mutta kannattaa ottaa ennalta selkoa, mitä ovat tämän eläinlajin lajityypilliset käyttäytymis- ja hyvinvointitarpeet?

Tutustu Hankikoira.fi asiantuntija-artikkeliin koiran synnynnäisistä käyttäytymismalleista ja niiden vaikutuksesta koiran hyvinvoinnille tästä.

Arador: Koirien käyttäytyminen ja kokemusmaailma

Corgista haaveilevan kannattaa huomioida paimenkoirarotujen erityispiirteet. Suositan esimerkiksi ZenKoira-verkkokoulun paimennusvietti-luentoa.  ZenKoiran verkkokoulusta löydät paljon muutakin hyödyllistä materiaalia.


Verkko-opintojen lisäksi suositan hankkimaan/ lainaamaan muutaman yleisoppaan. Mitä taitoja tarvitsette, jotta yhteiselosta koiran kanssa tulee molemmille osapuolille iloa tuottavaa? Mihin asioihin koiraa kouluttaessa kannattaa kiinnittää huomiota.

Lukusuositus, molemmille kirjoista.

Kulut ja vakuutukset

Koiranpito on nykypäivänä yllättävän kallista. Hankintahinnan lisäksi puskurirahasto mahdollisten yllättävien sairaushoitokulujen kattamiseksi tuo koiraperheessä lisäturvaa.

Hanki koiralle vakuutus. ✅ Varmistu, että vakuutus korvaa perinnöllisistä vioista ja sairauksista aiheutuvia hoitokuluja. Kasvattajien suosima piilevien vikojen vakuutus ei korvaa rodussa yleisesti esiintyvien perinnöllisten vikojen aiheuttamia hoitokuluja. Alin korvauskatto, 1000€, ei riitä kattamaan hoitokuluja mahdollista leikkaushoitoa vaativien perinnöllisten sairauksien osalta, kuten esimerkiksi inkongruenssin leikkaushoito, tai välilevytyräleikkaus.  

Osa vakuutusyhtiöistä tarjoaa corgikoirille täyttä vakuutusturvaa vain erikseen hinnoiteltuna lisäpalveluna.

Alle 4kk ikäiselle koiranpennulle otetussa vakuutuksessa vakuutusturva on usein kattavin. Sairauskuluvakutuuksen lisäksi koiranpennulle voi hankkia henkivakuutuksen sekä vastuuvakuutuksen.

Rotutyypillisistä terveysongelmista aiheutuvat haitat ja kustannukset ovat aina vain osittain korvattavissa.

Tutustu ennalta corgikoirille saatavilla oleviin kattaviin  terveystutkimuksiin rotutyypillisten terveysongelmien osalta. Ongelmia voidaan ennaltaehkäistä, mutta vain, jos näistä ollaan tietoisia. Huomioi erityisesti linkin takaa nuorelle koiralle tehtävä niveltarkastus.

Älä jätä koiraa vaille tärkeitä, koiran hyvinvointia turvaavia kattavia terveystutkimuksia, valitset koiran mistä tahansa rodusta.

LähiTapiolan vinkkilinkki: Oletko hankkimassa koiraa?


Kuuntele vielä Kennelliiton podcastit pennun hankinnasta:

Kennelliitto podcast: Mistä hankin koiranpennun?

Kennelliitto/ Lily Talks podcast: Koira tuli taloon - miten pentu muuttaa elämää? © Pia Grönroos
hallahukan(at)gmail.com


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti