Corginpentuja


Muutamia seikkoja, mitä kannattaa kondrodystrofista corgirotua valitessa ottaa huomioon:

Corgiroduissa erityisinä riskitekijöinä ovat tuki- ja liikuntaelinsairaudet, luusto- ja nivelsairaudet, sekä varhain rappeutuvat selän nikamavälilevyt. Corgilla voi elämänsä aikana olla mm. useita välilevytyriä, murheellisesti jopa siten, ettei omistaja tiedä lainkaan, että koira on sairas. Välilevytyrät ovat kivuliaita, huomataan niiden olemassaolo eli ei, ja ne voivat pahimmillaan johtaa nuoren koiran halvaantumiseen ja eutanasiaan.

Koska rodulla esiintyy tavanomaista enemmän tuki- ja liikuntaelinsairauksia, kanntaaa rodusta kiinnostuneen ennalta suunnitella, kuinka varautua mahdollisiin hoitokustannuksiin taloudellisesti.

Miksi corgit ovat niin matalia?


Lyhytraajaisuus ei ole koiraeläimelle luontainen, normaali rakenne. Jos historian saatossa ihmiselle on jossakin kohdin ollut hyötyä koirien matalasta rakenteesta, on huomioitava, etteivät maatalojen yleismiesjantusina toimineet työkoirat ole olleet suljettujen kantakirjojen, lukuisia geneettisiä pullonkauloja läpikäyneitä, matador-urosten jälkeläisiä, vaan pikemminkin ihan tavallisia, geneettiseltä monimuotoisuudeltaan ja ulkoisilta ominaisuuksiltaan monenkirjavia sekarotuisia piskejä. Kts. kuva ja teksti yllä.

Nykycorgi on monella tapaa muuttunut. Koirat ovat ulkomuodoltaan huomattavan raskasrakenteisia ja matalaraajaisia, sekä todella sisäsiittoisia. Muutos on tuonut koirille lukuisia lisähaasteita. Matalien raajojen, massiivisen rakenteen ja liioiteltujen piirteiden myötä koirien nivelterveys, toimintakyky ja elämänlaatu, ovat heikentyneet.

Lyhytraajaisuuden aiheuttaa kondrodystrofia. Kondrodystrofiaa ylläpidetään, tavoitteellisesti, vaikka tästä aiheutuu koirille merkittäviä hyvinvointihaittoja. Lue lisää KLIK tästä. Corgikoirien raajat ovat usein käyrät ja virheasennoista aiheutuu koirille yleisesti mm. nivelrikkoa, kroonista kipua, kynsien liiallista kulumista ja kivuliaita tassutulehduksia. Käyrät eturaajat ja taipuneet ranteet ovat koiralle terveysriski. Lyhyiden raajojen aiheuttamista ongelmista voit lukea KLIK tästä.

Terveysongelmat ovat asia, jota kannattaa pohtia erityisen tarkoin, etenkin, jos on valitsemassa koiraa kaupunkiolosuhteisiin. Miten nivelvaivoista ja selkäkivuista yleisesti kärsivä rotu sopii kaupunkioloihin, kerrostalokoiraksi?

Edellä mainituista syistä johtuen suositan hankkimaan koiran normaalirakenteisesta, luusto- ja nivelterveestä rodusta.

Kasvattajavalinta on tärkeä tekijä


Rotukoirilla esiintyviä terveysongelmia vastustetaan terveyttä edistävien, vastuullisten jalostusvalintojen avulla. Ei ole yhdentekevää, minkälaisia koiria jalostukseen käytetään.
 
Jos korkeista riskitekijöistä huolimatta hankit corgin, varmistu, että pentueen vanhemmat ovat aikuisia, yli kaksi vuotiaita, ja että koirat on asianmukaisesti tutkittu nykyisiä jalostussuosituksia noudattaen. Jalostuskoirat tulisi tutkia rotutyypillisten terveysongelmien osalta kattavin terveystukimuksin - jo ennen jalostuskäyttöä. 

”Kasvattajan on kyettävä näyttämään toteen, että hänen jalostuksessa käyttämänsä eläimet täyttävät eläinsuojelulainsäädännön vaatimukset (ks. luku 4.1).

Tämä tarkoittaa, että eläinten tulee olla asianmukaisten, ennen astutusta tehtyjen tutkimusten/mittausten mukaan jalostuskelpoisia, jos ne kuuluvat sellaiseen rotuun tai jalostuslinjaan tai jos niiden piirteet vastaavat rotua tai jalostuslinjaa, jolla keskinkertaista tai merkittävää hyvinvointihaittaa aiheuttavaa ominaisuutta/sairautta esiintyy yleisesti.”


Lainaus: Koiranjalostuksen ongelmat ja valvontakriteerit Osa III

Koiranjalostuksen ongelmat ja valvontakriteerit tutustu tästä.

Tämä tarkoittaa, että minimissään corgipentueen vanhemmilta tulee löytyä viralliset lonkkatulokset, INC tulokset, silmäpeilaustulos, kattava selkälausunto IDD, SP, LTV ja VA. Näiden tutkimusten lisäksi jalostuskoirille suositellaan DNA-testauksia.
 
Vastuullinen kasvattaja on selvillä rodun, jalostuskoirien ja näiden lähisukulaisten terveystilanteesta. Vastuullinen kasvattaja minimoi riskejä ja huolehtii, että jalostukseen käytettyjen koirien voidaan perustellusti olettaa periyttävän hyvää terveyttä, mukaan lukien avoin ja reipas luonne.

Ostajan vastuut

Rodun terveyttä voidaan edistää suuntaamalla ostokiinnostus kattavasti terveystutkittuihin, vastuullisesti, harkiten tuotettuihin jalostusyhdistelmiin. Ellei huolellisesti ja tarkkaan mietittyä pentuetta ole juuri nyt saatavilla, ei kannata hätiköidä, vaan odottaa, että tällainen vastuullinen yhdistelmä tulee markkinoille.
Osa kasvattajista käyttää kasvatustyössään  asiantuntijasuositusten vastaisesti D lonkkaisia koiria, huolimatta, että D koirien mahdollisuudet periyttää hyvää terveyttä ovat oleellisesti muita heikommat. INC tuloksissa 2 on jo huomattava muutos. Selän osalta vain lievät muutokset ovat hyväksyttäviä.

Tulokset IDD3, INC2, D, SP2, LTV3 ovat jo todella huolestuttavia.

Minimivaatimukset täyttävä ostopäätös on karhunpalvelus. Oman koiran terveydestä tinkiminen voi tulla todella kalliiksi.

Yhdistysjäsenyydet, kuten Kennelliitto, Sukoka ja SWCS rotuyhdistysjäsenyys, eivät valitettavasti takaa kasvattajan vastuullisuutta. Ostajan kannattaa olla tarkkana. 

Tutustu ennalta kasvattajan kasvatustyöhön jalostustietojärjestelmää hyödyntäen. Ota selvää. Käy tutustumassa kasvattajan koiriin, jos mahdollista, jo ennen astutusta.

Älä koskaan hanki koiranpentua näkemättä pennun emää ja pentujen kasvuolosuhteita! Rodun parista löytyy vain muutamia kasvatustyöhön ja rodun yleiseen terveystilanteeseen vakavasti suhtautuvia kasvattajia, joten ole tarkkana.

Jos olet epätietoinen, kenen puoleen kannattaa kääntyä, pyydä suosituksia. 

Lopuksi

Älä hanki corgia, ellet ole valmis sitoutumaan oman koirasi osalta rodun terveyttä edistäviin, virallisiin terveystutkimuksiin. Rodussa yleisesti esiintyvien tuki- ja liikuntaelinvaivojen vuoksi omat resurssit kannattaa pohtia muutoinkin tarkasti. Elämä luustosairaan koiran kanssa ei ole huoletonta.

Laki velvoittaa, että kaikki koirat tulee rekisteröidä viranomaisrekisteriin. Pelkkä Kennelliiton rekisteröinti ei riitä. Älä hanki pentua, jota ei ole asianmukaisesti rekisteröity viranomaisrekisteriin.
SEY: Hyvinvoiva koira


© Pia Grönroos
hallahukan(at)gmail.com


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti