perjantai 10. maaliskuuta 2023

Kennelliitto, vastuullista kasvatustyötä kannattavan koiraharrastajan asialla, vai aivan jotain muuta?


Kennelliitto mielletään vastuullisena ja luotettavana koira-alan asiantuntijana. Vähemmän tunnettua on, että Kennelliitto tukee, ylläpitää ja edistää toiminnallaan moniongelmaisten, vakavista terveyshaitoista kärsivien koirarotujen myyntiä ja markkinointia.

Osa koiraroduista on ajautunut vuosikymmenten kuluessa valtavaan ahdinkoon. Koirien terveys on menetetty, ja syynä tähän on ulkomuotokeskeinen ylijalostus.

Seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan kannanotto asiaan 20.2.2018: Jalostuksen hyvinvointiongelmiin puututtava aiempaa tehokkaammin. Huomioi kannanoton päivämäärä.

1. Rotuyhdistyksen markkinointilupaus.
Mikä rotu on kyseessä?

Tiedossa olevista vakavista haasteista huolimatta, Kennelliitto sallii rotuyhdistysten markkinoida ongelmarotuja perusterveinä, sopivina ensikoiriksi ja harrastuskumppaneiksi hyvää fyysistä toimintakykyä ja  terveyttä vaativiin koiraharrastuksiin.

Tuki- ja liikuntaelinvaivoistaan huolimatta, rodun edustajien kerrotaan soveltuvan hyvin urbaaniin kaupunkiympäristöön.

Kennelliitto tarjoaa koiraroduille valtakunnallista näkyvyyttä ja markkinapaikan, jossa moniongelmaisten koirarotujen jälkeläisiä voidaan kaupitella vastuullisena hankintana.

Sari ja Kuva Eläimellistä viestintää erinomainen artikkeli: Harrastelijoiden johtama Kennelliitto luo harhaanjohtavaa illuusiota asiantuntijuudesta.

Suomen Eläinlääkäriliitto


"Ihmisen tehtävä on tarjota koiralle mahdollisimman hyvä terveys ja mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen. Lemmikkikoiran tarkoitus on olla pitkäikäinen ja toimintakykyinen kaveri. Eläinlääkäriliitto kannustaa kaikkia koiran omistajia ja koiran ottamista harkitsevia, kasvattajia ja ulkomuototuomareita keskittymään entistä enemmän koirien terveyden ja hyvinvoinnin vaalimiseen ulkonäön sijaan."

Lainaus: Suomen Eläinlääkäriliitto

Suomen Eläinlääkäriliitto on jo vuosia vedonnut ääripiirteistä kärsivien rotujen ja vastuullisen, terveyttä edistävän koirakasvatuksen ja koiraharrastamisen puolesta. Kennelliitto ei toiminnassaan noudata Suomen Eläinlääkäriliiton suosituksia.

Harhaanjohtavaa markkinointia?


Kennelliiton esittämään vakuutteluun siitä, miten moniongelmaisten rotujen hyväksi on jo tehty paljon, miten koko ajan pyritään parempaan, ja miten juuri Kennelliitto on paras yhdistys ajamaan ongelmarotujen asiaa ja terveyttä, näihin puheisiin on uskottu. Kun riittävän kauan (vuosikymmeniä) toistaa samaa asiaa, viesti alkaa vaikuttaa uskottavalta.

Tosiasiassa Kennelliiton mainostamat, terveyttä edistävät toimenpiteet ovat olleet täysin riittämättömät, ja tulokset ovat jääneet kauas tavoitteista. Tämä on syy nykytilaan, jossa ongelmarotujen koirat ovat entistä sairaampia. Ulkomuotokeskeinen, näyttelyansioihin pohjaava ylijalostus on alkanut tuottaa enenevässä määrin ylilyöntejä myös rotuihin, joissa ei aiemmin ole tavattu liioiteltuja ääripiirteitä.

2. Rotuyhdistyksen markkinointilupaus.
Mikä rotu on kyseessä?

Kennelliiton rekisteröinti ei ole tae vastuullisesta, laadukkaasta ja eettisesti kestävästä, asiantuntijasuositusten mukaisesta, terveyttä edistävästä kasvatustyöstä. Rotuyhdistysten markkinoimat suositukset kattavista terveystutkimuksista eivät välttämättä ole siirtyneet lainkaan käytännön kasvatustyöhön.

Rotuyhdistysten markkinointilupaukset. Oikeat vastaukset:

1.Mopsi  2.Welsh corgit. Olisitko arvannut?

Vuonna 2022 rekisteröidyistä 72 cardigan pentueesta, ainoastaan seitsemässä, kasvattaja oli noudattanut SWCS ry:n suosituksia kattavista terveystutkimuksista. Rotutyypillisten riskitekijöiden osalta tutkimaton koira ei ole terve, vaan tutkimaton.

Kennelliitto toimii monopoliasemassa

Kennelliittoa pidetään luotettavana koira-alan asiantuntijajärjestönä, ja sen alla tapahtuvaa kasvatustyötä pidetään yleisesti vastuullisena.

Kennelliitto ei tuo avoimesti esiin, ettei kaikki Kennelliiton alla tapatuva kasvatustyö ole vastuullista, laadukasta ja eettisesti kestävää, kuten suomalaiset Kennelliiton Taloustutkimuksella 2021 teettämän kyselytutkimuksen mukaan olettavat.

Kennelliitolla on monopoliasema ja se sallii markkinoina ongelmarotujen kasvatustyötä vastuullisena. Kennelliiton ja rotuyhdistysten markkinointi- ja vastuullisuuslupaukset eivät kaikilta osin pidä paikkaansa. Miksi harhaanjohtavaan markkinointiin ei puututa? Alaa ei valvo kukaan.

Sen sijaan, että Kennelliitto olisi avoimen huolissaan liiton sisällä tapahtuvan kasvatustyön vastuullisuudesta, koskien moniongelmaisia koirarotuja, joissa tällä hetkellä esiintyy merkittäviä puutteita, Kennelliiton edustajat tuovat toistuvasti julkisuuteen uhkakuvin väritettyjä lausuntoja ongelmarotujen hallitsemattomasta, villisti lisääntyvästä ulkomaantuonneista ja harmaasta tuonnista.

Kennelliiton mukaan on välttämätöntä, että ongelmarotujen kasvatustyötä jatketaan Kennelliiton itsensä toimesta.

Rotukoirien ongelmat ovat globaalit. Muu maailma on osin jo paljon pidemmällä kuin mitä Kennelliitto haluaa tunnustaa. Osa eurooppalaisista kasvattajista on harrastanut jo pitkään terveysjalostusta, perinteisen ulkomuotojalostuksen sijaan, ja tulokset ovat lupaavia. Mahdollisimman tervettä ranskanbulldoggia etsivän, kannattaa Kennelliiton alla tapahtuvan, ulkomuotoansioihin pohjaavan kasvatustyön sijaan kartoittaa vastuullisia, terveysjalostusta harrastavia kasvattajia, Suomen rajojen ulkopuolelta.

Kuuntele aiheesta lisää Jenna Lehtosen toimittamasta, Koira haudattuna podcastissa, jossa asiantuntijavieraana AlmaVetin eläinlääkäri Suvi Heinola. Podcastiin tästä.

Uusi eläinten hyvinvointilaki ja sen valmistelussa olevat asetukset

Eläinsuojelulaki yksiselitteisesti kieltää eläinjalostuksen, josta voi aiheutua eläimelle kärsimystä tai merkittävää haittaa eläimen terveydelle tai hyvinvoinnille. Lakia ei noudateta. Uuden eläinten hyvinvointilain, toivotaan parantavan tätä tilannetta.


Luonnonvarakeskuksen teettämät selvitykset koirajalostuksen ongelmista ja uusista valvontakriiteereistä tästä.

Luken esittämä selvitys asettaa rajat haitalliselle jalostukselle. Selvityksessä ei ole kyse terveysjalostusasetuksista, vaan rajoituksista sellaisten ominaisuuksien suhteen, joiden tiedetään aiheuttavan koirille merkittäviä hyvinvointihaittoja.

Merkille pantavaa on, ettei vakavista hyvinvointihaitoista kärsivien koirarotujen kasvatus täytä tällä hetkellä edes haitalliseksi jalostukseksi määriteltyjä raja-arvoja.

Uuden eläinten hyvinvointilain myötä Kennelliitto ilmaisi 2.3.23 omat tavoitteensa lain suhteen:

”Tulemme jatkamaan vaikuttamistyötä eläinten hyvinvointilain pohjalta annettavien asetusten valmisteluun. Tavoitteena on, että valmistelutyössä otetaan huomioon myös näkemykset siitä, millaisia rajoituksia on realistista asettaa käytännössä.”

Kennelliitto haluaa jatkossakin ylläpitää ja edistää geneettiseen umpikujaan ajautuneiden rotujen kasvatustyötä, hinnalla millä hyvänsä.


Jokainen oman rotukoiransa, rodussa yleisesti esiintyville vakaville sairauksille menettäneistä, ja/tai koiran rotutyypillisestä ulkomuodosta aiheutuneiden, vakavien terveysongelmien vuoksi, omaa perheenjäsentään vuosia, mahdollisesti läpi koiran elämän hoitaneista, tietää, miten järjettömän kallis hinta tämä on.

Elämä liioiteltuja piirteitä sisältävien rotukoirien omistajana, on muuttanut täysin käsitykseni vastuullisesta rotukoiraharrastuksesta. Suru ja huoli ovat läsnä alituiseen. Kennelliiton toiminta on epäterveellä pohjalla ja maksajina tässä ovat ihmisen parhaat ystävät ja heidän omistajansa.

Tyytymättömyys Kennelliittoon on teetetyn jäsentutkimuksen mukaan lisääntynyt, ja syyt tähän miksi näin, ovat myös selvillä.  Lue lisää tästä.

Mitä sairaiden koirarotujen parantamiseksi voidaan tehdä?


Kuuntele Nelijalkajoukkueen podcastista mitä sairaiden koirarotujen parantamiseksi voidaan tehdä. Ohjelmassa haastateltavana jalostusasiantuntija Katariina Mäki. Podcastiin pääset tästä.

Vaalit 2023

Tapojeni mukaan otan blogissa kantaa tuleviin eduskuntavaaleihin.

Anna Kontula: Puheeni laista eläinten hyvinvoinnista

Animalian eläinpoliittinen vaalikone tästä. 

Suomen eläinoikeusjuristien kansalaisaloite eläinten perusoikeuksien puolesta on allekirjoitettavissa tässä. Tue eläinten hyvinvointia, kannata aloitetta. Kiitos!© Pia Grönroos


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti