lauantai 16. heinäkuuta 2022

Corgikoiran hankinta


Haaveilet corgikoirasta, mutta et tiedä, onko hankinta eettinen tai vastuullinen? Mietit ovatko corgikoirat terveitä? Pohdit, ovatko rotuyhdistyksen jakamat tiedot miten paikansa pitäviä? Tai, että mistä ylipäätään tietää, onko pentu vastuullisesti tuotettu?

Tärkeitä kysymyksiä. Näitä kannattaa pohtia, sillä omilla valinnoilla voi vaikuttaa.  

Oikeastaan vasta äskettäin on julkisessa keskustelussa tuotu avoimesti esiin, ettei Kennelliiton alla tapahtuva puhdasrotuisten rotukoirien kasvatus ole kaikilta osin niin vastuullista ja koirien terveyttä ja hyvinvointia asiantuntijasuositusten mukaisesti edistävää, kuin on annettu ymmärtää.

YLE: Suomessa jalostuksessa käytetään yhä vakavasti sairaita koiria

Tämä on johtanut siihen, että Kennelliiton puolelta toimia terveyden edistämiseksi on luvattu tehostaa.
Paine tähän syntyy viranomaistahojen kautta.

Koira on perheenjäsen, lemmikki, joka hankitaan sydänystäväksi ja kumppaniksi. On aivan oikeutettua toivoa, että koira pysyy mahdollisimman terveenä, ja saa elää hyvän pitkän elämän.

"Ihmisen tehtävä on tarjota koiralle mahdollisimman hyvä terveys ja mahdollisuus lajityypilliseen käyttäytymiseen. Lemmikkikoiran tarkoitus on olla pitkäikäinen ja toimintakykyinen kaveri. Eläinlääkäriliitto kannustaa kaikkia koiran omistajia ja koiran ottamista harkitsevia, kasvattajia ja ulkomuototuomareita keskittymään entistä enemmän koirien terveyden ja hyvinvoinnin vaalimiseen ulkonäön sijaan."

Lainaus: Suomen Eläinlääkäriliitto

Suomen eläinlääkäriliitto ja SEY kampanjoivat vastuullisen kasvatustyön ja vastuullisten rotuvalintojen puolesta.


SEY: KLIK Fiksun koiranostajan opas

Corgirotuja markkinoidaan perusterveinä. Silti osa kasvattajista kertoo jo ennalta, ettei kykene millään tapaa antamaan pentujen terveydestä minkäänlaisia takeita. Kuka kantaa vastuun kasvattajan kasvatustyöstä, syntymättämien pentujen terveydestä, ellei kasvattaja itse tähän kykyne?

Eläinsuojelulaki kieltää eläinjalostuksen, josta voi aiheutua eläimelle kärsimystä tai merkittävää haittaa eläimen terveydelle tai hyvinvoinnille.

Anatomisten poikkeavuuksien ja liioiteltujen piirteiden tiedetään altistavan vakaville terveysongelmille. Kondrodystrofiset corgikoirat syntyvät kasvuhäiriöisinä. Kondrodystrofinen luustorakenne on koiralle epänormaali rakenne.

Kasvuhäiriön koirille aiheuttamista riskitekijöistä kannattaa ottaa selkoa - ennen kuin lyö rotuvalinnan lukkoon. Matala, liioiteltu rakenne on koiralle monella tapaa haaste. Rodun hyvinvointihaittoja käsittelevä asiantuntija-artikkeli KLIK tässä.

Monipuolisen, lihaskuntoa ylläpitävän liikunnan, painonhallinnan ja oikeanlaisen ravitsemuksen kerrotaan olevan paras keino ennaltaehkäistä terveysongelmia. Kaikki nämä todella ovat tärkeitä koiran hyvinvointia edistäviä ja ylläpitäviä tekijöitä, mutta rodussa yleisesti esiintyvien vakavien, perinnöllisten terveysongelmien vastustamiseen tarvitaan muutakin kuin liikuntaresepti.

Perinnöllisten sairauksien vastustaminen

Perinnöllisten sairauksien vastustaminen tapahtuu huolella tehtyjen jalostusvalintojen, asiantuntijasuositusten mukaisten kattavien terveystutkimusten sekä jalostuskarsinnan avulla. Ellei näillä keinoin saada riittävää edistymistä aikaan, geenipooliin tulisi lisätä riittävää vaihtelua.

Agria rotuprofiili
corgirodut.
Corgiroduissa esiintyy tavanomaista enemmän luusto- ja nivelsairauksia. Terveystutkimustuloksilla, miten terve koiran luusto on, on suuri merkitys, vaikka mitä muuta sanottaisiin ja sanotaan.

Corgeista kerrotaan, että koirat pärjäävät heikosta luustoterveydestä huolimatta melko oireettomina. Tällainen terveysmarkkinointi on monella tapaa huolestuttavaa.

Koirat ovat taitavia kompensoimaan mitä tahansa liikkeen puutteita ja heikkouksia, ja sairaudet voivat kehittyä hyvinkin pitkälle, ennen kuin omistaja huomaa asian. Heikko luustoterveys on koiran hyvinvoinnille suuri riskitekijä. Osa koirista kärsii läpi elämänsä heikon luustoterveyden aiheuttamista ongelmista, jopa ilman, että omistaja ymmärtää koiran olevan kipeä.

Minkäänlaisia takeita siitä, että koira pärjää vakavien, tai edes lievien luusto-ja nivelongelmien kanssa melko oireettomana, ei voida antaa.

Heikkoon luustoterveyteen verrattuna terve luusto, mutta myös terve normaali rakenne, ovat koiralle merkittävä etu. Hyvän luustoterveyden merkitys tulee ilmi myös kondrodystrofisen rodun kuolinsyytilastoa käyetettävissä olevalta tilastoajalta tutkien.

Missään muualla ei näe yhtä useaa tutkitusti terveluustoista, kuin vanhuuteen menehtyneissä koirissa. Hyvä luustoterveys indikoi hyvää terveyttä ja pitkää ikää. Tutkitusti terveitä koiria on todella vähän.

Rodussa esiintyvät ongelmat tulisi ottaa vakavasti, mutta kasvattajat eivät noudata koirien terveyttä edistäviä asiantuntijasuosituksia, eivät jalostussuosituksia, ja tätä pidetään rodussa täysin yleisesti hyväksyttävänä tapana toimia. Kasvattaja täyttää jalostussuosituksista minimivaatimukset - ja kertoo pennunostajalle tehneensä parhaansa.

Kennelliiton, Sukokan ja rotuyhdistysten tarkoitus on edistää puhdasrotuisten koirien kasvatustyötä eli rotukoirakauppaa. Myynnin edistämiseksi tuotettuun markkinointimateriaaliin, kuten rotuyhdityssivut, Hankikoira.fi rotuesittely, monikansallisten ruokajättien kuvaukset rotujen terveystilanteesta, näihin on syytä suhtautua suurella varauksella.

”Koiraa harkitsevan voi olla hankala hahmottaa, mikä on vakava terveysongelma ja mikä ei. Rotuyhdistysten sivustot eivät pohjaa tieteelliseen tutkimukseen, vaan ovat vapaaehtoisten rotuaktiivien ylläpitämiä. Kriittistä diskurssianalyysiä seuraten voi kysyä, missä määrin yhdistysten sivut ovat luotettavia lähteitä koirien terveyttä ja jalostuksen syitä ja seurauksia tarkastellessa.”

Lainaus: Anni Saatsi, Ihmis-eläinsuhdekäsitykset koirien jalostuskeskustelussa. Saatsin tutkielman kokonaisuudessaan pääsee lukemaan tästä. Lukusuositus.

Koirajalostusta ohjaavat Kennelliiton yleinen jalostusstrategia, rodun jalostuksen tavoiteohjelma, JTO, PEVISA-ohje ja rotukohtaiset jalostussuositukset ja viime kädessä eläinjalostusta koskeva lainsäädäntö. Kasvattajan omat arvovalinnat. Suuri osa corgikasvattajista täyttää koirien hyvinvointia ja terveyttä edistävistä tärkeistä suosituksista vain minimin.

Corgirotujen pakollinen PEVISA-ohje on mitoitettu minimivaatimusten mukaan.

Minimipanostukset tuottavat hyvin harvoin toivottua tulosta. Liikuntaelinongelmat, nivel-, luusto- ja selkäsairaudet ovat corgirotujen yleisimmät riskitekijät, sekä myös yleisimmät nuorten koirien kuolinsyyt. Ongelmat ovat yleistyneet koskemaan koko rotua.

LähiTapiola: Oletko hankkimassa koiraa

Corgirotujen kerrotaan soveltuvan hyvin ensikoiraksi urbaaniin ympäristöön, mutta esimerkiksi kaupunkikoirasta haaveilevan kannattaa huomioida rodun riskitekijät erityisen tarkoin.

Miten kiva lenkkikaveri yleisesti luustovioista kärsivä rodun edustaja on? Asfaltti, terävä hiekoitussepeli, kovat maapohjat, jäiset alustat ja paksulumipeite, portaat, voivat muodostua isoiksi haasteiksi.

Vastuullisen kasvattajan tunnusmerkistöä


Kennelliiton ylläpitämässä, kaikille avoimessa KoiraNet jalostustietojärjestelmässä, voi tutustua rodun koiriin ja vertailla kasvattajien kasvatustyötä. Järjestelmästä on huomioitava, että se tarjoaa tietoja oletusasetuksin. Oletusnäkymässä on vain osa rodelle tärkeistä terveystiedoista.

Vaihda asetuksista käyttäjäkohtaiset asetukset.


Corgiroduissa täppää järjestelmästä näkyviin ainakin ✅ lonkat, kyynärät, polvet, selkä, silmät, sydän ja lonkkaindeksi. Talleta asetukset. Näin saat näkyviin kaikki koirille teetetyt, Kennelliiton alaiset tärkeät terveystutkimustulokset. Muitakin tutkimuksia, kuten DNA tutkimuksia teetetään. DNA tuloksista ja suvun yleisestä terveydestä kannattaa kysyä kasvattajalta.

Esimerkkitilasto

Kasvattajasivun
päätteeksi, pentuetietojen alla, aivan sivun alalaidasta, löytyy tärkeää tilastotietoa kasvattajan kasvatustyötä koskien.

Mitä korkeammat tutkimusprosentit näissä neljässä tilastossa on, sen tarkemmin kasvattaja on kyennyt informoimaan kasvatinomistajille rodulle tärkeistä terveystutkimuksista. Tilasto kertoo, miten avoimesti kasvattaja suhtautuu rodun terveyttä edistäviin kattaviin terveystutkimuksiin eli miten tärkeänä kasvattaja pitää rodun terveyden edistämistä.

Mikäli tutkimusprosentit ovat alhaiset, kasvattaja on teettänyt pentueet vähimmmäisvaatimusten mukaisesti, ei kasvattaja ole kyennyt kasvatustyössään huomioimaan kattavien terveystutkimusten ja vastuullisen kasvatustyön merkitystä.

Heikkojen, D ja E terveystulosten suureen lukumäärään kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota. Jos kasvattajan linjoissa esiintyy huomattava määrä vakavasti luustosairaita koiria, heikkoja indeksejä, ei kasvattajan kasvatustyö ole laadukasta.

Osalle kasvattajista terveystulosten sijaan koiranäyttelyarviot ovat todella tärkeitä. Ulkomuotoansioitunut koira ei välttämättä ole hyvä jalostuskoira. Tuontikoirien kohdalla saatetaan myös sortua rodun kannalta haitalliseen ylikäyttöön. Pentueita teetetään lyhyessä ajassa useita, ilman, että maltetaan odottaa jälkeläistuloksia. Tuontikoirien osalta terveystulokset ja jälkeläisarviot ovat jopa tavanomaista tärkeämpiä.

Huomioi jalostuskoiran omat kattavat terveystulokset sekä jälkeläistulokset - tai näiden tulosten puuttuminen!! Ellei koiran periyttämistä ominaisuuksista, useista teetetyistä pentuista huolimatta tiedetä mitään, ei kasvatustyö täytä jalostukselle asetettuja tavoitteita. Tällöin kasvattajan kasvatustyö ei ole jalostusta.

Montako pentuetta kasvattajalle syntyy vuosittain? Kiivas tahti, uusintayhdistelmät, kertovat vastuullisen kasvatustyön sijaan kaupallisesta pentutehtailusta. Huomioi alaikäisillä koirilla teetettyt pentueet. Kennelliitto suosittaa, ettei alle kaksi vuotiasta koiraa käytettäisi jalostukseen.

Puuttuvat terveystulokset


Puuttuviin terveystuloksiin kannattaa aina suhtautua vakavasti. Rodulle tärkeistä terveystutkimuksista, esimerkiksi kattavat selkäterveystulokset, ovat pakollisista terveystutkimuksista poiketen vapaaehtoisia.

” Kennelliiton jalostustietojärjestelmästä löytyy rekisteröityjen koirien terveystulokset, sukutaulut ja tulokset. Pentuetta, jossa vanhemmilta ei löydy terveystuloksia rodun kannalta olennaisista sairauksista, ei kannata pitää terveenä, sillä tutkimaton koira ei ole sama asia kuin terve koira.”

Lainaus Kennelliitto.

Vastuullisen kasvattajan jalostukseen käyttämät koirat on kattavasti terveystutkittu, rodulle soveltuvin virallisin terveystutkimuksin, rotutyypillisten riskitekijöiden osalta. Tämä tarkoittaa automaattisesti PEVISA-ohjetta laajempaa tutkimusnäyttöä.

Kennelliitto: Mistä tunnistat hyvän kasvattajan?

Kasvatusolosuhteet


Pentua valitessa ei valita vain pentua, vaan myös kasvatusolosuhteet. Mahdollistetaan jatko kasvattajan kasvatustyölle.

Ovatko kasvattajan koirat perhekoiria? Kasvattajan koirat ovat ystävällisiä, avoimia ja lempeitä ihmistä kohtaan? Pentueen emä on ystävällinen ja avoin? Luonneominaisuudet ja persoonallisuus periytyvät.

Miten kasvattaja huolehtii koirien hyvinvoinnista, virikkeistä ja harrastuksista? Mitä muuta virkaa koirilla on kuin lisääntyminen?

Valitse harkiten ja vastuullisesti.Varhaisen kasvuympäristön puutteita ei voida myöhemmin täysin korvata. Pyri hyvään lopputulokseen, valitse pennullesi mahdollisimman terveet vanhemmat ja hyvät lähtökohdat.

Huolehdi, että pentueen vanhemmilla on turvallinen ja rakastava koti.


Kysy tarvittaessa neuvoa. Pyydä kasvattajasta suosituksia.

Omakohtaisia kokemuksia rodusta?Omakohtaisia kokemuksia corgiroduista voi kuunnella Koira haudattuna - podcastista: KLIK tästä.
© Hallahukan

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti