keskiviikko 28. heinäkuuta 2021

Minustako koiranomistaja?


Olet hankkimassa elämäsi ensimmäistä rotukoiraa, tai lemmikkiä rodusta, jota et entuudestaan tunne?

Saadaksesi hyvän, kattavan käsityksen valitsemastasi rodusta, tapaa aluksi useita kyseisen rodun edustajia. Ei yhtä tai kahta koiraa, ei vain yhden kasvattajan koiria, vaan useiden eri kasvattajien. Käytä aikaa, tutustu rotuun ja sen ominaisuuksiin rauhassa.

Haastattele koiranomistajia ja kasvattajia rodun hyvistä ja vähemmän hyvistä puolista. Näin voit saada rodusta paljon kattavamman ja rehellisemmän käsityksen, kuin pelkästään lukemalla, tai kuvia ja videoita netistä katsoen.

Minkälaisen kodin voit koiralle tarjota?


Sen lisäksi, että on halukas tarjoamaan koiralle kodin, on tärkeää pohtia sitä, minkälainen koti on juuri kyseiselle koirarodulle sopiva.

Miten hyvin koira sopeutuu asuinympäristöön, jossa sen kanssa on tarkoitus elää? Kaikki koirarodut eivät automaatisesti sovellu kerrostalokoiriksi tai kaupunkiympäristöön.

Minkälaisissa olosuhteissa kasvattajan omat koirat elävät? Tästä voi päätellä, minkälaisissa olosuhteissa rodun koirien kanssa on mahdollista tulla toimeen.

Koirarotua miettiessä on syytä pohtia rodun alkuperäistä käyttötarkoitusta.

Metsästyskoirien osalta ymmärretään koirien tarve päästä metsälle, mutta esimerkiksi söpönä pidettyä corgia hankkiessa, voi unohtua, että kyseessä on vahtimiseen ja paimentamiseen herkästi syttyvä, haukkuherkkä paimenkoirarotu.

Koiran kannalta kysymys, olenko sopiva ihminen juuri tämän rotuiselle koiralle, on todella tärkeä.

Täysin hiljaisesta ja sisäsiististä lemmikistä haaveilevan on syytä pohtia soveltuuko koti lainkaan koiraeläimen tarpeisiin.

Monet koirarodut toimivat tänä päivänä yleisesti alkuperäisten työtehtäviensä ohella, tai kokonaan näiden sijasta seurakoirina ja perhekoirina. Tästä huolimatta osassa perhekoiria rodun alkuperäiset, työkoirakäyttöön jalostetut käyttäytymismallit voivat tulla esiin hyvinkin voimakkaina.

Ellei koira pääse millään tapaa toteuttamaan rotutyypillisiä käyttäytymistarpeita, koira saattaa turhautua. Tästä saattaa seurata koiran ja koko perheen hyvinvointia alentavia käytösongelmia.

Koiran käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa huolehtimalla hyvinvointitekijöistä, koiran perustarpeista ja lajityypillisistä käytöstarpeista. Koiran käytöstä voidaan ohjata koulutuksen avulla, muistaen, että perimä asettaa rajat sille mitä koulutuksella voidaan saavuttaa. Nykytietoon pohjaavat, modernit, palkitsemiseen perustuvat koulutusmenetelmät tuottavat luotettavaa tulosta.

Luonneominaisuudet periytyvät


Avoimuus, lempeys ja ihmisystävällisyys, rohkeus, älykkyys, koiran koulutettavuus, kyky rauhoittua aloilleen ja hyvä ruokahalu ovat periytyviä ominaisuuksia.

Jos pentueen vanhemmat ovat arkoja, ylivilkkaita tai reaktiivisia, suhtautuvat pelokkaasti tai aggressiivisesti ihmistä kohtaan, ovat resurssiaggressiivisia, tai koirien lähisuvussa esiintyy vakavia käytösongelmia, on mahdollista, että pennuilla esiintyy aikuisina näitä samoja ongelmapiirteitä.

Arkuus ja pelokkuus ovat voimakkaasti periytyviä ominaisuuksia. Pentuja teetetään valitettavasti myös koirilla, joita ei tulisi käyttää jalostukseen.

KLIK Hankikoira.fi Pennun ja vanhempien käyttäytymisen tarkkailu

Osalta jalostuskoirista löytyy luonnetesti tai Smart Dog-testitulokset. Petsofin luonneanalyysit ovat kasvattajalle täysin ilmainen työkalu. Petsofin analyysit antavat arvokasta tietoa koiran luonneominaisuuksista.

Hyvät luonneominaisuudet tai söpö ulkomuoto, eivät yksistään riitä


Rotuvalintaa ei kannata pohjata pelkästään mukavien luonneominaisuuksien saati koiran söpönä pidetyn ulkomuodon varaan. Tärkeiden luonneominaisuuksien lisäksi erityisesti corgirotujen osalta koirien luustoterveys on asia, jota kannattaa puntaroida tarkoin.

Rotujen terveystietoja on tallennettuna Kennelliiton ylläpitämään KoiraNet järjestelmään.

Terveystutkimustulokset ovat tärkeitä


Rodun terveyttä edistetään vastuullisten jalostusvalintojen avulla.


Rodun jalostuksen tavoiteohjelma, nimensä mukaisesti, kertoo, minkälaisin toimin ja suosituksin kasvatustyössä on mahdollista pyrkiä vastuulliseen ja laadukkaaseen lopputulokseen. Jalostuskarsinta, heikkotuloksisten ja heikoilla luonneominaisuuksilla varustettujen koirien jättäminen kasvatustyön ulkopuolelle, on tärkeä osa vastuullista kasvatustyötä.

Heikot lähtökohdat heikentävät pentujen mahdollisuuksia periä hyvää terveyttä. 


Mikäli rotuvalinta osuu corgirotuun varmistu, että
  • pentueen vanhemmat ovat aikuisia, yli 2 vuotiaita,
  • koirat ovat hyväluonteisia,
  • kattavasti terveystutkittuja, keskitasoa paremmin terveystuloksin.

Jalostuskoiran oma terveys, koiran vanhempien ja sisarusten, eli lähisuvun terveys, suvun mahdolliset pelot ja arkuudet, aggressiot, vaikuttavat merkittävästi pentujen mahdollisuuksiin periä vanhemmiltaan hyvää terveyttä tai ongelmia.

Heikkoja terveystuloksia perineiden mahdollisuudet periyttää hyvää terveyttä jälkeläisilleen ovat heikot.

Jalostustietojärjestelmään talletetuista tiedoista kannattaa huomioida koiralla teetettyjen pentueiden lukumäärä, ja mahdolliset jälkeläistulokset. Huomioi hyvien ja heikkojen osuus tuloksissa.

Koiranet


Kennelliiton KoiraNet-jalostustietojärjestelmä on rodusta kiinnostuneen tietopankki. Järjestelmä tarjoaa tietoja oletusasetuksin.

Järjestelmään kannattaa vaihtaa asetukset-välilehdeltä käyttäjäkohtaiset asetukset. Valitse ✅ lonkat, kyynär, polvet, selkä, silmät ja lonkkaindeksi. Muista tallettaa asetukset. 

Rodun PEVISA ohje, pakolliset terveystutkimukset, ovat jalostuskoirille teetettävien terveystutkimusten osalta minimivaatimus.


Kaikissa koiraroduissa, myös corgiroduissa, jalostuskoirille suositellaan virallisia, kattavia terveystutkimuksia, rotutyypillisten terveysongelmien osalta.

Corgirotujen osalta suositeltavia terveystutkimuksia pakollisten terveystutkimusten lisäksi ovat mm. kattava selkälausunto IDD, SP, VA ja LTV ja INC tulokset kyynäristä. Lisäksi suositellaan DNA testausten hyödyntämistä.

Ensisilmäyksellä jalostustietojärjestelmään tallennetut kirjaimet ja numerot eivät ensikertalaiselle kerro mitään, mutta pienen preppauksen jälkeen tulosten tulkinta onnistuu. Preppauskurssille pääset KLIK tästä.

Tyhjät ruudut järjestelmässä


Tutkimaton ei tarkoita samaa asiaa kuin terve.

Osa koirista on tutkittu epävirallisin tutkimuksin, näihin tuloksiin on syytä suhtautua erittäin suurella vaurauksella, sillä tulokset eivät välttämättä ole luotettavia.


Kuolinsyytilasto Welsh corgi cardigan,
yleisimmät kuolinsyyt 2010-2021


Terveystilastot
, kuolinsyytilasto, aikarajauksella 2010-2021. Kannattaa selailla.

Agrian rotuprofiili 2011-2016

Ovatko kaikki koirakasvattajat vastuullisia?

Yleisistä, koirien terveyttä ja hyvinvointia turvaavista suosituksista poiketen pentuja teetetään myös koirilla, joita ei pitäisi käyttää kasvatustyöhön. Kaikki kasvatustyö ei ole vastuullista tai laadukasta. Varmistu aina ennen kaupantekoa kasvattajan taustoista. Pyydä kasvattajasuosituksia, kysy neuvoa. 

Mistä tunnistaa hyvän ja vastuullisen kasvattajan?

Kennelliiton Hankikoira.fi KLIK: Mistä tunnistat hyvän kasvattajan?


Älä valitse vain pentua, valitse myös hyvät ja turvalliset kasvatusolosuhteet


Pohdi ovatko kasvattajan käytettävissä olevat resurssit riittävät, suhteutettuna kasvattajan koiramäärään?

Myykö kasvattaja perhekoiria? Minkälaisiin olosuhteisiin? Ovatko kasvattajan omat koirat perhekoiria vai viettävätkö koirat aikaa keskenään, takapihan tarhassa tai häkissä? Pelkästään suojan, ruoan ja veden tarjoaminen koirille ei riitä täyttämään koirien hyvinvointitekijöitä.

Älä hanki pentua kasvattajalta, joka kohtelee koiriaan kaltoin tai kovin ottein. Väkivalta, epämukavuus, kivun tuottaminen, koirien häkittäminen ovat hälytysmerkkejä, jotka kannattaa huomioida.

Mikäli huomaat kasvattajan luona vakavia puutteita koirien elinolosuhteissa tai eläinten kohtelussa, tee asiasta eläinsuojeluilmoitus.

                                                  Lue vielä: SEY: Fiksun koiranostajan opas

© Pia Grönroos 

 

 

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti