torstai 23. toukokuuta 2019

Puun ja kuoren välissä

SLL on ottanut voimakkaasti kantaa brakykefaalisten rotujen, mutta myös muiden, liioiteltuja piirteitä käsittävien koirarotujen jalostukseen. Tähän ryhmään rotuja kuuluu myös welsh corgi cardigan. Ei ole ihme, että juuri eläinlääkärit ovat se ryhmä, joka tuo esiin rotujen ongelmat.

 YLE Areena Docstop: Sairaan kaunis koira


Suomen Kennelliitto ja Suomen Koirankasvattajat ry ottivat kantaa aiheeseen mitä on vastuullinen koirakasvatus. Kysymys on monitahoinen ja laaja. Rotujen ongelmista puhutaan, osalla rotuja ongelmia on enemmän, osalla vähemmän. Molemmat koira-alan etujärjestöt ovat vähän kuin puun ja kuoren välissä. Puhdasrotuiset koirat nimenomaan ovat ne, mitä nämä tahot toivovat ihmisten suosivan, rotujen ongelmista huolimatta.

Kasvatustyön vastuullisuus on jokaisen kasvattajan itsensä määriteltävissä. Osa kasvattajista noudattaa kasvatustyössään laajasti koirien terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi laadittuja suosituksia. Osa täyttää jalostukselle asetetut vähimmäisvaatimukset. Yhtä lailla, tämäkin on ihan laillista ja sallittua. Ero näiden kahden toimintatavan välillä voi olla ihan merkittävä.

Paljon puhutaan rodun säilyttämisestä, vaalimisesta, siitä miten rotuja tulee kasvattaa rotumääritelmä huomioiden. Monissa roduissa valitettavasti juuri rotumääritelmä on se, mikä aiheuttaa koirille ongelmia.

Jalostus voi aiheuttaa koiralle vakavia teveydellisiä ongelmia.

Esimerkkejä eri rotujen terveysongelmista ovat mm. koira voi kutista perinnöllisen allergia-alttiuden vuoksi koko elämänsä. Koiran jokainen askel voi tehdä kipeää. Koira voi sairastua äkillisesti mäyräkoirahalvaukseen. Koiran silmäluomet voidaan joutua muotoilemaan kirurgisesti uusiksi. Koiralla on vaikeuksia hengittää.

Anu Lappalainen: Rotukoirien jalostus - näillä mennään


Koirajalostusta ympäröi hiljaisuuden kulttuuri. Vakavien ongelmien osalta ollaan hiljaa, keskustelua ei käydä. Tämä ikävä kyllä tarkoittaa samalla, että samasta syystä koiria jää rodunomaisten ongelmien osalta tutkimatta. Uusia tutkimusmenetelmiä ei välttämättä osata hyödyntää siinä laajuudessa, kuin mitä se olisi mahdollista tai ei ymmärretä tutkimusten merkitystä lainkaan. Ajatellaan jotenkin käänteisesti, että tutkimustulokset olisivat merkki sairaasta rodusta sen sijaan, että ne olisivat osoitus siitä, että rodusta pidetään huolta.

Rodut ovat pieniä suljettuja populaatioita, joissa haittageenit kertaantuvat nopeasti. Ei ole sattumaa, että juuri koirat ovat valikoituneet geenitutkimuksen kohteeksi. Koirat ovat geenitutkijoiden koe-eläimiä. Se, että koirat sairastavat niin paljon, tuo apua meidän ihmisten elämään. Koirageenitutkimus auttaa diagnosoimaan ihmisellä esiintyviä sairauksia. Tutkimustuloksista hyötyvät myös koirat.

Toisinaan tiede paljastaa rotujen terveydestä ongelmia, joiden kohtaaminen on meille ihmisille vaikeaa. En osaa kuvitella, miten suurta tuskaa tämän päivän tutkimustulokset aiheuttavat ihmisissä, joiden rakkaus kohdistuu nyt otsikoissa esiintyviin brakykefaalisiin rotuihin.

Näiden rotujen joukossa on myös hyvin hengittäviä, reippaita ja toiminnallisesti terveitä yksilöitä. Rodun terveys ei ole kuitenkaan sama asia kuin yksittäisen terveen koiran hyvinvointi tai pitkä ikä.

Asenne siihen, miten suhtaudumme rotujen ongelmiin, on muuttumassa. Näen tämän kehityksen hyvänä asiana. Lukioikäinen tyttäreni kertoi luokkakaverinsa pitäneen esityksen rotukoirien ongelmista. Kun nuoret puhuvat asioista toisilleen, korvat kuuntelevat herkkänä.

Mitä tietoisempia ihmiset ovat liioiteltujen piirteiden koirille aiheuttamista ongelmista, sen paremmin he osaavat ottaa asian huomioon tehdessään valintoja omista lemmikeistään. Rotuvalintaa ei kannata tehdä pelkän ulkomuodon perusteella.

SLL Älä hanki lemmikkiä pelkän ulkonäön perusteella

Tulevaisuus on nuorten, mutta mitä voimme tehdä juuri nyt? Tämä on kysymys, jota olen pohtinut paljon. Miten tämän rodun, jota olen rakastanut jo reilut 10 vuotta käy. Mihin kohtaan rotukoirien ongelmavyyhdissä asettuu liioiteltuine piirteineen welsh corgi cardigan?

Tässä rodussa on valtavan paljon hyvää ja säilyttämisen arvoista. Koirat ovat perusterveitä, luonteiltaan reippaita. Ongelmat mitä rodussani ovat, eivät ole merkityksettömiä tai vähäpätöisiä.
En ole onnistunut sulkemaan näiltä ongelmilta, en silmiäni, en suutani, en sydäntäni.

Rotuharrastukseni, niin paljon, kuin se on minulle tuonut iloa. Valtavat määrät! En ole välttynyt kohtaamasta tilanteita, joissa sanat loppuvat kesken. Miten kohdata oman rakkaan lemmikkinsä ihan liian aikaisin menettänyt ja sydämensä särkenyt ystävä, läheinen, lemmikinomistaja?

Mitä vastata kysymykseen: Miten olet huomioinut nämä vakavat perinnölliset sairaudet omassa kasvatustyössäsi?

Me voimme vielä jonkin aikaa jatkaa kuten tähänkin asti. Tämä ei valitettavasti tarkoita sitä, että rodun ongelmat poistuisivat itsestään. Eivät ne katoa.

Osassa rotuja työt rodun terveyden parantamiseksi ovat olleet käynnissä jo pitkään. Kattavat luustotutkimukset myös rotutyypillisten ongelmien osalta ovat enemmän sääntö kuin poikkeus. Kasvattajia ja harrastajia rohkaistaan osallistumaan tutkimuksiin. Tutkimuksia tuetaan. Jaetaan tietoa. Tuloksiakin on saavutettu.

Osassa rotuja keinoja rotujen tervehdyttämiseen mietitään koko rotuyhteisön voimin, rohkeasti roturisteytyksiä hyödyntäen. Osa roduista on lähtenyt rohkeasti mukaan geenitutkimuksiin.

Osa roduista on umpikujassa, tekivätpä rodun harrastajat mitä tahansa, ratkaisu löytyy muualta kuin rodun sisältä. Osan mielestä emme voi muuta kuin hyväksyä ongelmat. Tämä on vaihtoehdoista vaikein, sillä samalla hyväksymme kärsimyksen, jota jalostus tuo mukanaan.

Suomen welsh corgi seura suosittaa corgeille saatavilla olevien, muidenkin kuin PEVISA:n mukaisten terveystutkimusten ja DNA-testausmahdollisuuksien hyödyntämistä. Edistyminen on mahdollista mikäli rodun kasvattajat noudattavat jalostuksen tavoiteohjelmiin kirjattuja suosituksia.Tervetuloa mukaan talkoisiin rodun jalostuksen puolesta!

SEY Fiksun koiranostajan opas

SWCS ry Ohjeita pentua etsivälle


Welsh corgi cardigan, rotukohtainen jalostuksen tavoiteohjelma

Sairaan halpa pentuperjantai 10. toukokuuta 2019

Jalostustietojärjestelmä pennunostajan apuna

Sain tosi kivan pentutiedustelun. Rodusta kiinnostunut oli valmis käyttämään aikaa ja vaivaa löytääkseen juuri sopivan pennun kotiinsa. Monta asiaa on rotukoiranostajan ja myös monirotuisesta haaveilevan pyrittävä huomioimaan ennen päätöstä koiranpennun kaupasta. Rotukoiran osalta jalostustietojärjestelmä on tukena näissä valinnoissa.

Avaa ikkuna jalostustietojärjestelmään. Oppaaksesi saat meidän Ripen.

Suomen Kennelliiton tarjoama kaikille avoin jalostustietojärjestelmä on tietopankki koirien terveys-, näyttely- ja koetuloksista. Järjestelmästä voi etsiä yksittäisen koiran ja sen lähisukulaisten tietoja ja myös koko rodun terveys- ja jalostustietoja.

Tässä silmäys siihen, mitä tietoja jalostustietojärjestelmä tarjoaa. Ja vähän vinkkiä siihen, mihin kannattaa kiinnittää huomiota.

Jalostustietojärjestelmään on palvelun tarjoajan osalta asetettu oletusasetukset. Asetukset kannattaa vaihtaa käyttäjäkohtaisiksi. Näin saat kaikki rodulle tärkeät terveystiedot näkyviin.Klikkaa auki Asetukset ja vaihda ne käyttäjäkohtaisiksiKlikkaa näkyviin ainakin lonkat, kyynärät, polvet, selkä, silmät, sydän ja lonkkaindeksi. Tallenna asetukset. Kattavan selkäterveyslausunnon saa 2 vuotta täyttänyt koira. Huomioitavaa on, että koiralle tehdyistä epävirallisista selän röntgentutkimuksista ei tuloksia saa jalostustietojärjestelmään.
Yksittäisen koiran tiedot saa esiin kirjoittamalla hakukenttään koiran virallisen nimen. Etsitään meidän Rippe. Rippe on viralliselta nimeltään Vihtametsän Koivunlehti.Perustietonäkymä kertoo koiran nimen ja syntymäajan. Rekisterinumeron ja tunnistusmerkinnän. Tässä näkymässä näkyvät myös koiran omistajatiedot. Siihen, että haluan julkisesti näkyä koirani omistajana on useampikin syy. Tärkein syy on se, että haluan olla mahdollisimman nopeasti tavoitettavissa, jos jossain tilanteessa käy niin ikävästi, että koirani katoaa ja se otetaan vieraan ihmisen toimesta talteen. Mikäli omistajatiedot eivät ole julkisia, ei koiran mikrosirun tiedoilla voida luovuttaa koiran omistajatietoja ulkopuolisille. Niinpä koiran palautuminen kotiin voi viivästyä, mikäli koira katoaa toimistoajan ulkopuolella.

Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustaminen tapahtuu terveystutkimusten avulla


Rippe on kattavasti tutkittu rodulle tyypillisten perinnöllisten vikojen ja sairauksien osalta. Tutkimustulokset antavat minulle arvokasta tietoa koirastani ja sen luustoterveydestä. Tulokset tuovat turvaa myös koiralle. Osaan huomioida terveystutkimustulokset koiran arjessa sekä harrastusvalinnoissa.

Jalostukseen käytettävien koirien osalta vähimmäisvaatimuksena ovat terveystulokset lonkkien, kyynärien ja silmien osalta. Näiden lisäksi Ripeltä löytyy mm. kattava IDD, VA, SP ja LTV selkäterveyslausunto. Selkätutkimus on vapaaehtoinen, mutta tälle rodulle erityisen tärkeä. Miksi? Tieto siihenkin löytyy tästä järjestelmästä. Palataan tähän myöhemmin.

BLUP-jalostusindeksi meillä on rodulle lonkkien osalta. Luku 100 kuvaa rodun keskitasoa. Maaliskuun 2019 indeksi lonkkien osalta on Ripen kohdalla 101 eli hitusen rodun keskiarvon yläpuolella.

Lonkkanivelen osalta arvosteluasteikko on A-E, jossa E on huonoin mahdollinen tulos. Rodun keskiarvo lonkkien osalta on hieman alle C. Ripen lonkat on arvosteltu arvosanalla C.

Ripen kyynärät on kuvattu ED tukimusmenetelmän mukaisesti. Tulos 0/1. Oikean kyynärpään ulokkeen (processus anconaeus) yläpinnassa on pieni uudisluumuudostuma eli nivelrikkomuutos, aste yksi. Eli arvio yksi on tässä tapauksessa juuri pienestä nivelrikkomuutoksesta.

Mistäkö tiedän näin tarkasti? Kysyin tuloksesta Kennelliiton asiantuntijalääkäriltä. Tämä etu on olemassa virallisten kuvaustulosten osalta.

ED kuvaustulos mittaa lähinnä nivelrikkomuutoksia. Nykyisellään saatavilla oleva INC kuvausmenetelmä antaa luotettavamman kuvan matalaraajaisen koiran kyynärien terveydestä.


Näkymässä himmeällä harmaalla olevat tulokset ovat vanhentuneet.

Perustietonäkymässä näkyvät koe- ja näyttelytulokset


Ripen kanssa osallistuimme ihan mielenkiinnosta, lähinnä palveluskoirille suunnattuun luonnetestiin. Mukavat tuloksethan Rippe keräsi. Rippe on avoin ja rohkea. Laukausvarma.

Rippe on erityisen upea rotunsa edustaja. Tämän ovat huomioineet useat ulkomuototuomarit. Meillä on tosi kivoja muistoja useista näyttelyistä. Erityisen hienoa oli saada osallistua Ripen kanssa Helsingissä World Dog Show- näyttelyyn, jossa tuomari Hans van den Berg, Alankomaat, ihastui Rippeen kovin. Kuinka muutoinkaan!

Sukupuu

Tässä on Ripen sukutaulu, jossa näkyvät Ripen vanhemmat ja isovanhemmat ja koko suku. Perustietonäkymässä sukusiitosprosentti lasketaan 4 sukupuun mukaan. Sukusiitosprosentti vaihtuu sukupolvien lukumäärän mukaan. Sukusiitosprosentin luotettavuuteen vaikuttaa myös se, kuinka monta sukulaista ylipäätään on jalostustietojärjestelmän tiedossa. Ulkomaisten koirien osalta voi olla, että tietoja on niukasti.
Yhdistelmien osalta sukusiitosprosentin tulisi olla maltillinen. Sukusiitos kasvattaa riskiä perinnöllisten sairauksien esilletuloon.

Värillisellä pohjalla olevat koirat esiintyvät sekä Ripen isän että äidin sukutaulussa. Ripen isällä, Filofany Ex Actly On Time,  oli  B/B lonkat,  0/0 kyynärät ja sillä on kaikkiaan 7 pentuetta. Ripen äiti on Handskes Adorable Lady. Sillä on C/C lonkat ja 0/0 kyynärät. Ripen äidillä on yksi aiempi pentue ennen Ripen pentuetta.

Lista yhteisistä sukulaisista löytyy sukutaulun alta.

Yksittäisen sukulaisen tietoja voi tutkia yksinkertaisesti klikkaamalla koiran nimeä.

Yhdistelmän  sukutaulun muodostaminen

Yhdistelmän sukutaulun muodostamiseksi tulee tietää uroksen ja nartun viralliset nimet. Nimen perusteella koira löytyy jalostustietojärjestelmästä. Kopioi vaikkapa uroksen rekisterinumero ja liitä se nartun sukutauluun kohtaan, joka löytyy nartun oman sukutaulun alapuolelta. Klikkaa muodosta sukutaulu-painiketta.

Yhdistelmässä huomioitavaa on koirien omat terveystulokset, BLUP-indeksi, yhteiset sukulaiset,  sukusiitosprosentti ja mahdolliset jo olemassa olevat jälkeläistulokset.KuolinsyytiedotRipen isä Sasu kuoli vain 6 vuoden ja 3 kuukauden ikäisenä. Tiedot koiran kuolemasta ja kuolinsyystä ovat erittäin tärkeitä. Kuolinsyytietojen avulla voidaan kartoittaa koko rodun terveystilannetta. Eläinlääkäri ei voi luovuttaa koiran kuolintietoja. Lupa tähän on vain omistajalla.

Tiedon koiran kuolemasta ja kuolinsyystä voi lisätä järjestelmään Kennelliiton jäsenenä OmaKoira-palvelun kautta tai vapaamuotoisella ilmoituksella, postin kautta. Ohjeet tästä linkistä.

Ripen äiti Liinu on pysynyt terveenä ja on täyttänyt 10 vuotta. Liinu on luonteeltaan rohkea, avoin, luotettava ja todella tunneälykäs. Ripen isä oli erityisen komea ja todella hyväluonteinen koira. Rippe on perinyt vanhemmiltaan upeita ominaisuuksia. 


Sisarukset
Terveystutkimustulokset lonkkien ja kyynärien osalta löytyvät yhdeltä Ripen sisaruksista. Nämä tulokset ovat mukana Ripen lonkkaindeksilaskennassa.

Lemmikkikoiran kohdalla saatetaan ajatella, ettei koiraa kannata tutkia. Kannattaa kyllä. Terveystutkimustulokset hyödyttävät erityisesti koiran omistajaa ja koiraa, sillä tutkimustulosten valossa omistaja osaa tehdä oikeita valintoja koiran ravitsemuksen, liikunnan ja harrastusten suhteen. Lemmikkikoiran tulokset ovat mukana, kun arvioidaan koko rodun terveyttä. Jokainen tulos on tärkeä. 

Virallisten tutkimustulosten ansioista voidaan vaikuttaa koko rodun terveyteen.

Ripen kasvattajan ja sisarusten omistajien kanssa olemme pitäneet yhteyttä kaikki nämä vuodet.  Näin toki myös Iran ja Pepin kohdalla. Vastuuntuntoinen kasvattaja ei vain myy pentua vaan tarjoaa pennunostajalle tarvittaessa asiantuntevaa tukea ja neuvoja, läpi koko koiran elämän.


Tässä pääpiirteittäin tärkeimmät tiedot yksittäisen koiran kohdalta.


Palataan vielä hetkeksi aloitusnäkymään, jossa oikealta yläkulmasta voi valita erilaisia välilehtiä.
 
Suomen Welsh Corgi Seura ry: Ohjeita pentua etsivälle

Pentueet välilehdeltä löytyvät uusimmat pentueet. Kasvattajat välilehdellä näet kasvattajalle syntyneet pentueet. Voit vertailla jalostukseen käytettyjen koirien terveystietoja, astutusikää, astutustiehyttä ja myös pentueiden lukumäärää.

Terveystilastot välilehden alta löytyy mm. kuolinsyytilasto. Welsh corgi cardigan tunnetaan pitkäikäisenä ja terveenä rotuna. Perinnöllisistä vioista ja sairauksista tämäkään rotu ei valitettavasti ole vapaa. Kurkataanpa siis, mitä kuolinsyytilasto kertoo rodusta:


Kohtuullisen terve rotu, totta. Tapaturma-altis. Luusto-, nivel- ja selkäsairauksien osalta tilanteeseen voidaan vaikuttaa jalostusvalinnoilla. Perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustaminen perustuu jalostusvalintoihin. Valintoja terveystulosten osalta voimme tehdä vain, mikäli meillä on terveystuloksia.

Selän osalta terveystutkimukset ovat PEVISA tutkimuksista poiketen vapaaehtoisia. Jos kuka mitä sanoo, ettei tuloksille selän osalta ole tarvetta. Se ei pidä paikkaansa. Tarvetta on

Luustotutkimusten osalta Kennelliiton asiantuntemus on aivan huippuluokkaa. Tämä asiantuntemus kannattaa hyödyntää täysimääräisenä.


Pennunostajan on syytä olla tänä päivänä valveutuneempi kuin koskaan.

Ennen päätöstä koiran hankinnasta tutustu rotuun ja sen alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Lue rodun JTO eli jalostuksen tavoiteohjelma läpi ihan ajatuksen kanssa, jotta tiedät, mihin asioihin sinun tulee osata kiinnittää huomiota. Ota huomioon matalan rakenteen mahdollisesti mukanaan tuomat haasteet ja terveysongelmat.

Tee valinta omasta koiranpennusta harkiten ja terveysarvot huomioiden. Terveys on koiranpennun tärkein ominaisuus. Terveenä pysyessään koiralla on hyvät mahdollisuudet elää pitkä ja kivuton elämä. Tähän kannattaa satsata.


Kennelliitto Koiran hankkiminen

Kennelliitto Jalostustietojärjestelmä

SEY: Fiksun koiranomistajan opas


Älä tue pentutehtailua. Myös rotukoiria tehtaillaan. Varmistu aina huolella pennun taustoista.
Halpakoira.fi - Sairaan halpa pentu.torstai 2. toukokuuta 2019

KaupoillaMyydään henkilöauto


PERUSTIEDOT

Rekisterinumero  XXX-197
Hinta 1500€
Mittarilukema 275 000   
Katsastettu  1.4.2019          
Vuosimalli   2000         
Korimalli Sedan
Ovien lukumäärä 4
Henkilömäärä 5
Vaihteisto Manuaali
Vetotapa Etuveto
Kaupunki Tampere

TALOUDELLISUUS JA SUORITUSKYKY

Polttoainetyyppi Bensiini
CO2 päästöt 185g
Kaupunkikulutus 10,7 l/100km
Maantiekulutus 6,0l/100km
Yhdistetty kulutus 7,8l/100km
Huippunopeus 175km/h
Kiihtyvyys 12 s
Moottorin tilavuus 1900cm3
Teho 86kx/115hp


Jäikö auton tiedoista jotain kysyttävää?


VARUSTETASO
Sisätilat ja mukavuus

Ilmastointi ✓
Lohkolämmitin✓
Penkinlämmittimet✓
Sähköiset sivupeilit✓
Sähkötoimiset lasinnostimet✓

Turvallisuus

Ajonestolaite✓
Isofix-valmius✓
Keskuslukitus✓
Lukkiutumattomat jarrut✓
Ohjaustehostin✓
Turvatyynyt✓

Muut

Huoltokirja ✓
Kahdet renkaat ✓

Ulkoasu
Erikoisvanteet ✓


LISÄTIETOJA

Hyväkuntoinen käyttöauto edulliseen hintaan. Tule koeajolle.

Selvitä auton historia ja tekniset tiedot rekisterinumeron avulla! Trafi autorekisterikysely.
Vakuutus-, katsastus ja omistushistoria sekä mittarilukemat Autorekisteri.fi palvelusta.
Tee ajoneuvon historiakysely tästä

Tarkista mallin huoltotiedot tästä

MYYJÄN TIEDOT
Reino Reipas Autokauppias
Tuulentie 12
22940 Tampere
puh. 045-XXX 7474
Kotisivut www.reinoreipas.fiMyynnissä ihania koiranpentuja. Pennut varattavissa nyt!

Puh. XXX 6747

 

Toinen myynti-ilmoituksista helpottaa vastuullisen ostopäätöksen tekemistä. Toinen valitettavasti ei. Kesä on koiranpentujen sesonkiaikaa. Pentukaupoilla kannattaa pitää järki ja maltti mukana. Ennen ostopäätöstä ota selvää koiranpennun taustoista. Koiranpennun vanhemmista, vanhempien ja lähisukulaisten, mahdollisten jälkeläisten terveystuloksista. Tutustu rodun jalostuksen tavoiteohjelmaan ja alkuperäiseen käyttötarkoitukseen. Ota selvää, mitä olet hankkimassa. Minkälaista kasvatustyötä sinä haluat ostopäätökselläsi olla tukemassa?
"Koira merkitsee jopa 10–15 vuoden sitoutumista uuteen perheenjäseneen. Koiran hankinta vaatiikin huolellista harkintaa ja perusteellista asioihin perehtymistä. Koiraa ei voi ottaa hetken mielijohteesta. Kun pohjatyön tekee huolella, koirasta saa uskollisen ystävän pitkäksi aikaa ja se tuo iloa omistajalleen vuosiksi." Suomen KennelliittoSuomen Kennelliitto Koiran hankkiminen

SWCS ry: Ohjeita pentua etsivälle

Fiksun koiranostajan opasHalpakoira.fiKuvat: Autokuva Ryan McGuire Pixabay/ SEY /Fiksun koiranostajan opas